Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 • Käib pidevalt kaasas kõikide uuenduste ja muudatustega palgaarvestuse seadusandluses
 • Automatiseerib ettevõttes kogu töötasude arvestamise keerulise valdkonna
 • Sisaldab muuhulgas automaatse pensionikindlustusmakse kinnipidamise ning liitumise kontrolli pensionikeskusest
 • Sisaldab hulgaliselt aruandeid tasude, kinnipidamiste ja maksude kohta, kokku üle 200 erineva koondi
 • Sisaldab maksuaruandeid ja tõendeid ning statistika aruandeid
 • Lihtsustab ettevõttes seadustest kinnipidamise ning samal ajal annab juhtidele operatiivset teavet töötajate kohta
 • Aitab korrektselt hallata kogu personaliarvestuse nüansirikast valdkonda alates töölepingutest kuni saamata puhkuse päevade arvestuseni välja
 • Sisaldab mugavalt kasutatava töötajate kartoteegi – kõik töötajaga seotud andmed on näha ühelt kaardiltSisaldab töölepingute trükkimise võimalust integreerituna Microsoft Word tarkavaraga
 • On mugav töövahend neile , kes koostavad ettevõtte töötajatele tööajatabeleid
 • Võimaldab saada ülevaate kuu tööpäevade, päevaste-, öiste- ja ületundide kohta, riiklikel pühadel ja nädalavahetustel töötatud töötundide kohta
 • Võimaldab saada ülevaate puudumiste jm. tegevuste kohta , mis vähendavad töötaja tööaega
 • Võimaldab kirjeldada ette tüüprežiimid, mille alusel koostatakse automaatselt töötajale või korraga mitmele töötajale tööajatabel
 • Aitab operatiivselt saada informatsiooni ettevõtte finantsmajandusliku olukorra kohta
 • Sisaldab kõiki raamatupidamise registreid – pearaamat, pank, ostu- ja müügi reskontro, aruandvad isikud jne.
 • Sisaldab lisaks kontoplaanile põhjaliku analüütilise arvestuse võimalusi
 • Võimaldab tööd paralleelselt mitme arvestusaastaga
 • Sisaldab lihtsat raamatupidamislike paranduste tegemise võimalust
 • Sobiv valik kaupade hulgi- ja jaemüügi ning tootmisega tegelevatele firmadele
 • Programmi on võimalik häälestada iga ettevõtte erisustele vastavalt
 • Annab ülevaate kaupade laoseisust, käibest, kasumist nii kaupade, klientide , kui müügimeeste lõikes
 • Võimaldab koostada kõik laos vajaminevad dokumendid – ostu- ja müügitellimus, ostu- ja müügiarve, hinnapakkumine jne.
 • Võimaldab koostada inventuure nii kuu lõpus kui ka kuu keskel ,sh. kaubagruppide kaupa
 • Võimaldab koostada piiramata arv erineva struktuuriga eelarveid kuude ja kvartalite kaupa
 • Ühele eelarve reale on võimalik tuua täitmine kuni 15 konto käivetest
 • Võimaldab tööd paralleelselt mitme arvestuskuu ja aastaga
 • Võimaldab koostada ja jälgida eelarvet nii kogu firma ulatuses, kui eraldi üksikute osakondade kaupa
 • Sisaldab aruandeid kasvavalt, kui ka üksikute kuude ja kvartali kaupa (s.h. eksport Excelisse) eraldi
 • Aruannetes näha eelarve summad, tegelik täitmine ning hälve
 • Sisaldab põhivarade arvestuse koos bilansiväliste varade arvestusega
 • Võimaldab pidada arvestust varade kohta vara liikide , asukohtade, vastutajate ja allüksuste (osakondade) lõikes.
 • Võimaldab arvestada igakuiselt põhivarade amortisatsiooni ning koostada raamatupidamiskanded ettevõtte poolt kasutatavasse finantstarkvarasse
 • Sisaldab paindlikku amortisatsiooniarvestust - võimalik korduvalt arvestada, s.h. eelmistes perioodides
 • Aitab korrastatult säilitada firmade/klientide kohta kogutavat infot, sh. Kohtumised, kõned, dokumendid/lepingud, hinnapakkumised, e - mailid jne.
 • Sisaldab müügikontaktide ajalugu
 • Sisaldab kontaktide ja toimingute registreerimise
 • Integreeritud TAAVI finantsmooduli kliendi- ja arvete registritega
 • Sisaldab erinevaid aruandeid firmade, teostatud tegevuste, tehtud kontaktide kohta
 • Lihtsustab kohtutäiturite tööd täitetoimikute haldamisel ja nendega seotud raamatupidamise korraldamist
 • Võimaldab importida toimikute andmeid Justiitsministeeriumi programmist Täitis
 • Võimaldab märkida toimikutele laekumisi
 • Võimaldab genereerida automaatselt maksekorraldusi võla nõudjale
 • Võimaldab eksportida toimikute lõpetamisi Justiitsministeeriumi programm Täitis
 • Lihtsustab reisibüroode tööd reiside haldamisel
 • Võimaldab operatiivselt saada informatsiooni kõikide korraldatavate reiside kohta, näiteks info kõigi reisile registreerunud reisijate, koostatud Tellimused ja laekunud maksed
 • Sisaldab aruandeid, näiteks etteantud perioodis müüdud tooted või kõik reisile registreerunud inimeste andmed, tellimused, sooritatud maksed
 • Võimalik kasutada integreerituna koos TAAVI Finants programmiga
 • Aitab pidada arvestust lepingu tagasimaksete ja intressi arvestuse kohta ning jälgib lepingu saldot
 • Võimaldab registreerida ja trükkida laenulepinguid
 • Võimaldab genereerida ja trükkida lepingute maksegraafikuid
 • Võimaldab koostada ja trükkida maksegraafiku punktide kohta klientidele arveid
 • Võimaldab koostada Lepingute kohta aruandeid
 • Võimaldab koostada raamatupidamiskandeid TAAVI FINANTS programmi

Tooaeg

TAAVI Tööajaarvestus on töövahend neile, kes koostavad ettevõtte töötajatele tööajatabeleid.

Töötajatele tööajaandmete töötlemine on iga ettevõtte jaoks kohustuslik protseduur. Tööajatabelite koostamine on rohkelt aega ja suurt täpsust nõudev töö. Samuti on ta väga vastutusrikas, kuna lõpptulemusest sõltuvad töötajate palgaandmed. Taavi Tööaeg muudab selle tülika ja aeganõudva tegevuse lihtsaks, hoiab kokku aega ning vähendab oluliselt vigade tekkimise võimalust. Taavi Tööaeg programm on mõeldud ettevõtte töötajatele tööajatabelite sisestamiseks. Programmist on võimalik saada ülevaade kuu tööpäevade , päevaste- , õhtuste-, öiste- ja ületundide kohta, riiklikel pühadel ja nädalavahetustel töötatud töötundide kohta, samuti puudumiste jm. tegevuste kohta , mis vähendavad töötaja tööaega, näiteks puhkus , ajutine töövõimetus , tööluus jne. Programmis on võimalik ette ära kirjeldada nii tüüpreþiimid, kui ka tüüptööpäevad. Programm koostab automaatselt töötajatele varem kirjeldatud reþiimide alusel kuu tööajatabeli, mida saab lihtsalt muuta, näiteks sisestada puudumised. Samuti on võimalik sisestada päevale muid tegevusi vabalt määratud alguse ja lõpu kellaajaga. Tegevused võivad vähendada tööaega või mitte. Taavi Tööaeg erineva võimsusega paketid pakuvad kvaliteetset lahendust väikestele, keskmistele ja suurtele firmadele.

Kasutajasõbralik

Tööajaarvestus on oma nüanssides vägagi keerukas. Taavi Tööaeg programmis on kõige keerulisemate olukordade lahendamine tehtud kasutajale maksimaalselt lihtsaks. Elegantne ja selge loogikaga kasutajakeskkond hõlbustab programmi omandamist ja teeb edasise töötegemise mugavaks.

Aruanded

Taavi Tööaeg standardaruanded võimaldavad koostada tööajagraafikute väljatrükke. Soovi korral on kliendil endal võimalik aruandeid lisada.

Taavi Tööaeg seos Taavi Palk ja Taavi Personal programmiga

Taavi Tööaeg programmist on võimalik kuu koondandmed eksportida Taavi Palk programmi . Näiteks kanda ettemääratud tasuliikidele päevased - , õhtused- ,öised - , üle- ja pühade tunnid. Palgaprogrammis on võimalik erinevatele tööaegadele erinevate tariifide järgi töötasu arvutada. Väga mugav on selline süsteem juhul, kui ettevõttel on palju üksusi , mis on territoriaalselt laiali hajutatud ning/või baassüsteemile ligipääs on piiratud või hoopis keelatud. Samuti on süsteem mugav, kui ettevõttes on töödejuhatajad ,osakonnajuhatajad, kes koostavad tööajatabeleid ise. Kui ettevõttes on kasutusel ka Taavi Personal, on võimalik sealt importida töötajad Taavi Tööaeg programmi, samuti saab importida puhkuste ja ajutise töövõimetuse info. Seega on võimalik kasutades Taavi Personal , Taavi Tööaeg ja Taavi Palk programme, luua ettevõttes integreeritud süsteem töötajatega seotud info haldamiseks alates töölepingute koostamisest kuni tööajatabelite alusel töötasu arvestamiseni.

Liidesed läbipääsusüsteemidega.

TAAVI Tööaeg tarkvarapakett töötab koos kõigi enimlevinud läbipääsusüsteemidega Eestis. TAAVI Tööaeg pakub võimaluse andmeid mugavalt edasi töödelda ning koostada vajalikud raportid. TAAVI Tööaeg töötab koos läbipääsusüsteemidega Suprema (AS Hansab), Protege (AS G4S),FoxSec (OÜ Hardmeier) , liideseid lisandub pidevalt.

Laiendatavus

Taavi Tööaeg kümnele töötajale on kergelt laiendatav tuhandete töötajatega firma tööaja jälgimise süsteemiks (samaaegsete kasutajate arv on piiratud üksnes Teie arvutipargi tehniliste võimalustega).

Tehniline info