Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 • Käib pidevalt kaasas kõikide uuenduste ja muudatustega palgaarvestuse seadusandluses
 • Automatiseerib ettevõttes kogu töötasude arvestamise keerulise valdkonna
 • Sisaldab muuhulgas automaatse pensionikindlustusmakse kinnipidamise ning liitumise kontrolli pensionikeskusest
 • Sisaldab hulgaliselt aruandeid tasude, kinnipidamiste ja maksude kohta, kokku üle 200 erineva koondi
 • Sisaldab maksuaruandeid ja tõendeid ning statistika aruandeid
 • Lihtsustab ettevõttes seadustest kinnipidamise ning samal ajal annab juhtidele operatiivset teavet töötajate kohta
 • Aitab korrektselt hallata kogu personaliarvestuse nüansirikast valdkonda alates töölepingutest kuni saamata puhkuse päevade arvestuseni välja
 • Sisaldab mugavalt kasutatava töötajate kartoteegi – kõik töötajaga seotud andmed on näha ühelt kaardiltSisaldab töölepingute trükkimise võimalust integreerituna Microsoft Word tarkavaraga
 • On mugav töövahend neile , kes koostavad ettevõtte töötajatele tööajatabeleid
 • Võimaldab saada ülevaate kuu tööpäevade, päevaste-, öiste- ja ületundide kohta, riiklikel pühadel ja nädalavahetustel töötatud töötundide kohta
 • Võimaldab saada ülevaate puudumiste jm. tegevuste kohta , mis vähendavad töötaja tööaega
 • Võimaldab kirjeldada ette tüüprežiimid, mille alusel koostatakse automaatselt töötajale või korraga mitmele töötajale tööajatabel
 • Aitab operatiivselt saada informatsiooni ettevõtte finantsmajandusliku olukorra kohta
 • Sisaldab kõiki raamatupidamise registreid – pearaamat, pank, ostu- ja müügi reskontro, aruandvad isikud jne.
 • Sisaldab lisaks kontoplaanile põhjaliku analüütilise arvestuse võimalusi
 • Võimaldab tööd paralleelselt mitme arvestusaastaga
 • Sisaldab lihtsat raamatupidamislike paranduste tegemise võimalust
 • Sobiv valik kaupade hulgi- ja jaemüügi ning tootmisega tegelevatele firmadele
 • Programmi on võimalik häälestada iga ettevõtte erisustele vastavalt
 • Annab ülevaate kaupade laoseisust, käibest, kasumist nii kaupade, klientide , kui müügimeeste lõikes
 • Võimaldab koostada kõik laos vajaminevad dokumendid – ostu- ja müügitellimus, ostu- ja müügiarve, hinnapakkumine jne.
 • Võimaldab koostada inventuure nii kuu lõpus kui ka kuu keskel ,sh. kaubagruppide kaupa
 • Võimaldab koostada piiramata arv erineva struktuuriga eelarveid kuude ja kvartalite kaupa
 • Ühele eelarve reale on võimalik tuua täitmine kuni 15 konto käivetest
 • Võimaldab tööd paralleelselt mitme arvestuskuu ja aastaga
 • Võimaldab koostada ja jälgida eelarvet nii kogu firma ulatuses, kui eraldi üksikute osakondade kaupa
 • Sisaldab aruandeid kasvavalt, kui ka üksikute kuude ja kvartali kaupa (s.h. eksport Excelisse) eraldi
 • Aruannetes näha eelarve summad, tegelik täitmine ning hälve
 • Sisaldab põhivarade arvestuse koos bilansiväliste varade arvestusega
 • Võimaldab pidada arvestust varade kohta vara liikide , asukohtade, vastutajate ja allüksuste (osakondade) lõikes.
 • Võimaldab arvestada igakuiselt põhivarade amortisatsiooni ning koostada raamatupidamiskanded ettevõtte poolt kasutatavasse finantstarkvarasse
 • Sisaldab paindlikku amortisatsiooniarvestust - võimalik korduvalt arvestada, s.h. eelmistes perioodides
 • Aitab korrastatult säilitada firmade/klientide kohta kogutavat infot, sh. Kohtumised, kõned, dokumendid/lepingud, hinnapakkumised, e - mailid jne.
 • Sisaldab müügikontaktide ajalugu
 • Sisaldab kontaktide ja toimingute registreerimise
 • Integreeritud TAAVI finantsmooduli kliendi- ja arvete registritega
 • Sisaldab erinevaid aruandeid firmade, teostatud tegevuste, tehtud kontaktide kohta
 • Lihtsustab kohtutäiturite tööd täitetoimikute haldamisel ja nendega seotud raamatupidamise korraldamist
 • Võimaldab importida toimikute andmeid Justiitsministeeriumi programmist Täitis
 • Võimaldab märkida toimikutele laekumisi
 • Võimaldab genereerida automaatselt maksekorraldusi võla nõudjale
 • Võimaldab eksportida toimikute lõpetamisi Justiitsministeeriumi programm Täitis
 • Lihtsustab reisibüroode tööd reiside haldamisel
 • Võimaldab operatiivselt saada informatsiooni kõikide korraldatavate reiside kohta, näiteks info kõigi reisile registreerunud reisijate, koostatud Tellimused ja laekunud maksed
 • Sisaldab aruandeid, näiteks etteantud perioodis müüdud tooted või kõik reisile registreerunud inimeste andmed, tellimused, sooritatud maksed
 • Võimalik kasutada integreerituna koos TAAVI Finants programmiga
 • Aitab pidada arvestust lepingu tagasimaksete ja intressi arvestuse kohta ning jälgib lepingu saldot
 • Võimaldab registreerida ja trükkida laenulepinguid
 • Võimaldab genereerida ja trükkida lepingute maksegraafikuid
 • Võimaldab koostada ja trükkida maksegraafiku punktide kohta klientidele arveid
 • Võimaldab koostada Lepingute kohta aruandeid
 • Võimaldab koostada raamatupidamiskandeid TAAVI FINANTS programmi

Finants

TAAVI Finants programm on mõeldud kogu firma finantsarvestuse korraldamiseks alates algdokumentide registreerimisest kuni majandusaasta aruanneteni. Taavi Finants'i erineva võimsusega paketid pakuvad kvaliteetset lahendust väikestele, keskmistele ja suurtele firmadele.

Kasutajasõbralik

Taavi Finants aitab Teil olla täpne ja vähendab oluliselt töömahtu tänu omavahel seotud raamatupidamisregistritele - kõik all-süsteemides sisestatud tehingud kajastuvad automaatselt pearaamatus.

Elegantne ja selge loogikaga kasutajakeskkond hõlbustab programmi omandamist ja teeb edasise töötegemise mugavaks.

Dokumendid ja aruanded

Taavi Finants on oma aruandluse rajanud sajaprotsendiliselt R&R Report Writer'ile (üks USA juhtivatest aruandegeneraatoritest). See tähendab maksimaalset paindlikkust aruannete loomisel. Kõiki aruandeid on lihtne eksportida Word , Excelisse , RTF formaadis faili, kus neid on lihtne edasi töödelda.

Seos teiste TAAVI moodulitega

Taavi Finants on tihedalt seotud teiste TAAVI moodulitega (Palk, Põhivara, Ladu, Eelarve, Kontsern). Taavi Palk, Põhivara ja Ladu koostavad lausendid Taavi Finants'i. Eelarve ja Kontsern'i moodulid kasutavad andmeid Taavi Finants'ist. Taavi Palgast ja Põhivarast koostatud lausendid on Taavi Finants'is koondatud eraldi registrisse.

Taavi Ladu ja Finants on aga omavahel seotud reaalajas, st. niipea, kui arve vormistatakse Lao programmis, on ta koheselt kättesaadav Finants'is, mis tähendab tema kajastumist koheselt reskontrotes (sh. Bilansis jm. aruannetes). Erinevalt muudest moodulitest, mis koostavad lausendid Finants'i - Eelarve ja Kontsern'i moodulid kasutavad Finants'i andmeid. Eelarve võtab tegeliku täitmise summad osakondade lõikes ja Kontsern kogu firma käibed ning eraldi kontserni sisesed käibed.

Laiendatavus

Taavi Finants on hea nii ühekasutajasüsteemina kui ka suurema ettevõtte või organisatsiooni mitmekasutaja-süsteemina. Võrguversiooni puhul on samaaegsete kasutajate arv piiratud üksnes Teie arvutipargi tehniliste võimalustega.

Taavi Finants

 • Katab järgmised finantsraamatupidamise osad:Konto on kuni kümnekohaline (alfanumbriline kood)Kontoplaanis on võimalik rühmitada kontosid sarnaste algusosade järgi, mis tagab kiire ülevaate saamise sünteetilise arvestuse tasandil

  • pearaamat (kõikehõlmav kannete register)
  • pank (sh. elektroonilised maksekorraldused)
  • kassa
  • ostuarvete koostamine
  • müügiarvete koostamine
  • ostu- ja müügireskontro
  • aruandvad isikud, alimendid, kuluaruanded
 • Sisaldab lisaks kontoplaanile põhjaliku analüütilise arvestuse võimalusi:Sisaldab raamatupidaja töö hõlbustamiseks loodud keskset käibeandmikku (Exceli-tabeli sarnane ülevaatlik ekraanipilt), mille parimaks omaduseks on võimalus liikuda käivetelt otse kannetele ja teistele Taavi Finants'is koostatud alusdokumentidele (ostuarved, müügiarved, kassadokumendid jne.)Võimaldab kasutaja poolt vabalt kirjeldatavaid automaatkandeid ja tüüpkonteeringuid

  • firma divisionaalne jaotus
  • firma projektide arvestus
  • vabalt määratud finantsanalüütika (firma spetsiifikast lähtuvateks vajadusteks)
  • klientide analüütika
  • isikute analüütika
 • Võimaldab tööd paralleelselt mitme arvestusaastaga

 • Võimaldab tööd arvestusaastast erineva majandusaastaga

 • Sisaldab ühist registrit juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes võivad olla nii klientideks kui ka hankijateks. Seetõttu on kogu arvelduste ajalugu nähtav ühelt kaardilt.

 • Garanteerib reskontrote ja vastavate bilansikontode saldode 100%-lise kokkulangemise

 • Sisaldab lihtsat raamatupidamislike paranduste tegemise võimalust

 • Sisaldab võimalust kõiki tehinguid arvestada erinevates valuutades (sh. automaatne kasumi/kahjumi arvutus kursivahedest)

 • Dokumendid ja aruanded: kassaorderid, maksekorraldused, arved jt dokumendid. Pearaamat, päevaraamat, kasumiaruanne, bilanss ja hulk teisi raamatupidamisaruandeid. Aruandluse võimalusi laiendab USA päritolu aruandegeneraatori R&R Report Writer'i kasutamine (sh. eksport Excel'isse)

 • On seotud kõigi Eestis levinud pangaprogrammidega (TeleHansa, Microbanker, Telepank, Teleteenus, Solo)

Tehniline info