Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 • Käib pidevalt kaasas kõikide uuenduste ja muudatustega palgaarvestuse seadusandluses
 • Automatiseerib ettevõttes kogu töötasude arvestamise keerulise valdkonna
 • Sisaldab muuhulgas automaatse pensionikindlustusmakse kinnipidamise ning liitumise kontrolli pensionikeskusest
 • Sisaldab hulgaliselt aruandeid tasude, kinnipidamiste ja maksude kohta, kokku üle 200 erineva koondi
 • Sisaldab maksuaruandeid ja tõendeid ning statistika aruandeid
 • Lihtsustab ettevõttes seadustest kinnipidamise ning samal ajal annab juhtidele operatiivset teavet töötajate kohta
 • Aitab korrektselt hallata kogu personaliarvestuse nüansirikast valdkonda alates töölepingutest kuni saamata puhkuse päevade arvestuseni välja
 • Sisaldab mugavalt kasutatava töötajate kartoteegi – kõik töötajaga seotud andmed on näha ühelt kaardiltSisaldab töölepingute trükkimise võimalust integreerituna Microsoft Word tarkavaraga
 • On mugav töövahend neile , kes koostavad ettevõtte töötajatele tööajatabeleid
 • Võimaldab saada ülevaate kuu tööpäevade, päevaste-, öiste- ja ületundide kohta, riiklikel pühadel ja nädalavahetustel töötatud töötundide kohta
 • Võimaldab saada ülevaate puudumiste jm. tegevuste kohta , mis vähendavad töötaja tööaega
 • Võimaldab kirjeldada ette tüüprežiimid, mille alusel koostatakse automaatselt töötajale või korraga mitmele töötajale tööajatabel
 • Aitab operatiivselt saada informatsiooni ettevõtte finantsmajandusliku olukorra kohta
 • Sisaldab kõiki raamatupidamise registreid – pearaamat, pank, ostu- ja müügi reskontro, aruandvad isikud jne.
 • Sisaldab lisaks kontoplaanile põhjaliku analüütilise arvestuse võimalusi
 • Võimaldab tööd paralleelselt mitme arvestusaastaga
 • Sisaldab lihtsat raamatupidamislike paranduste tegemise võimalust
 • Sobiv valik kaupade hulgi- ja jaemüügi ning tootmisega tegelevatele firmadele
 • Programmi on võimalik häälestada iga ettevõtte erisustele vastavalt
 • Annab ülevaate kaupade laoseisust, käibest, kasumist nii kaupade, klientide , kui müügimeeste lõikes
 • Võimaldab koostada kõik laos vajaminevad dokumendid – ostu- ja müügitellimus, ostu- ja müügiarve, hinnapakkumine jne.
 • Võimaldab koostada inventuure nii kuu lõpus kui ka kuu keskel ,sh. kaubagruppide kaupa
 • Võimaldab koostada piiramata arv erineva struktuuriga eelarveid kuude ja kvartalite kaupa
 • Ühele eelarve reale on võimalik tuua täitmine kuni 15 konto käivetest
 • Võimaldab tööd paralleelselt mitme arvestuskuu ja aastaga
 • Võimaldab koostada ja jälgida eelarvet nii kogu firma ulatuses, kui eraldi üksikute osakondade kaupa
 • Sisaldab aruandeid kasvavalt, kui ka üksikute kuude ja kvartali kaupa (s.h. eksport Excelisse) eraldi
 • Aruannetes näha eelarve summad, tegelik täitmine ning hälve
 • Sisaldab põhivarade arvestuse koos bilansiväliste varade arvestusega
 • Võimaldab pidada arvestust varade kohta vara liikide , asukohtade, vastutajate ja allüksuste (osakondade) lõikes.
 • Võimaldab arvestada igakuiselt põhivarade amortisatsiooni ning koostada raamatupidamiskanded ettevõtte poolt kasutatavasse finantstarkvarasse
 • Sisaldab paindlikku amortisatsiooniarvestust - võimalik korduvalt arvestada, s.h. eelmistes perioodides
 • Aitab korrastatult säilitada firmade/klientide kohta kogutavat infot, sh. Kohtumised, kõned, dokumendid/lepingud, hinnapakkumised, e - mailid jne.
 • Sisaldab müügikontaktide ajalugu
 • Sisaldab kontaktide ja toimingute registreerimise
 • Integreeritud TAAVI finantsmooduli kliendi- ja arvete registritega
 • Sisaldab erinevaid aruandeid firmade, teostatud tegevuste, tehtud kontaktide kohta
 • Lihtsustab kohtutäiturite tööd täitetoimikute haldamisel ja nendega seotud raamatupidamise korraldamist
 • Võimaldab importida toimikute andmeid Justiitsministeeriumi programmist Täitis
 • Võimaldab märkida toimikutele laekumisi
 • Võimaldab genereerida automaatselt maksekorraldusi võla nõudjale
 • Võimaldab eksportida toimikute lõpetamisi Justiitsministeeriumi programm Täitis
 • Lihtsustab reisibüroode tööd reiside haldamisel
 • Võimaldab operatiivselt saada informatsiooni kõikide korraldatavate reiside kohta, näiteks info kõigi reisile registreerunud reisijate, koostatud Tellimused ja laekunud maksed
 • Sisaldab aruandeid, näiteks etteantud perioodis müüdud tooted või kõik reisile registreerunud inimeste andmed, tellimused, sooritatud maksed
 • Võimalik kasutada integreerituna koos TAAVI Finants programmiga
 • Aitab pidada arvestust lepingu tagasimaksete ja intressi arvestuse kohta ning jälgib lepingu saldot
 • Võimaldab registreerida ja trükkida laenulepinguid
 • Võimaldab genereerida ja trükkida lepingute maksegraafikuid
 • Võimaldab koostada ja trükkida maksegraafiku punktide kohta klientidele arveid
 • Võimaldab koostada Lepingute kohta aruandeid
 • Võimaldab koostada raamatupidamiskandeid TAAVI FINANTS programmi

Ladu

Taavi Ladu on mõeldud müügitegevuse organiseerimiseks firmades, kes tegelevad hulgi - ja jaemüügiga. Programm aitab Teil operatiivselt saada täpset infot kaupade laoseisu, müügist saadud kasumi ja käibe kohta.

Taavi laoprogramm katab järgmised kaupade ostu ja müüki puudutavad protseduurid:

 • Kaubaostutellimuse koostamine
 • Kaubaostuarvete registreerimine koos kaupade lattu arvele võtmisega
 • Klientide müügitellimuste registreerimine
 • Müügiarvete ja saatelehtede koostamine ja trükk
 • Ladudevaheliste saatelehtede koostamine
 • Jaemüügikviitungite koostamine ja trükk kassamoodulist koos maksekaartide autoriseerimise võimalusega
 • Eriväljastuse saatelehtede koostamine (praak, näitustele, kingituseks jne.)
 • Tootmise registreerimine (mitmest materjalist valmistoodangu valmistamine)
 • Inventuuri teostamine nii kuu lõpus kui ka kuu keskel (inventuuri põhi, inventuuriaruanne)
 • Kaupade laoseisu jälgimine erinevates ladudes
 • Siduda kauba kaardiga kauba pilt
 • Kaupade ostu-müügi analüüs nii hankijate, klientide, kaupade kui müügimeeste lõikes + üle 250 valmisaruande

 

Lisaks võimaldab Taavi Laoprogramm

 • Koostada ja registreerida arveid erinevates valuutades
 • Jaotada kaubakood peagrupiks, alamgrupiks ja kaubakoodiks (kokku kuni 21 sümbolit)
 • Kasutada triipkoode nii müügil kui ostul
 • Arve maksjaga siduda mitu kaubasaajat (tarneaadressi)
 • Registreerida iseseisvalt (ilma Taavi Finants programmita) arvete tasumisi ja jälgida klientide maksmata arvete seisu
 • Kreeditarvete koostamist
 • Hinnakirjade kasutamist (s.h. ajas muutuvad hinnakirjad)
 • Siduda hinnasoodustusi kliendiga, kaubaga, arvega või kliendisooduskaartidega ja neid omavahel kombineerida
 • Paralleelset tööd mitme erineva arvestusperioodiga

 

Analüüsi osas pakub Taavi Laoprogramm hulgaliselt aruandeid, näiteks

 • Kaupade müügiedetabelid kasumi, koguste ja käibe järgi
 • Klientide edetabelid kasumi, koguste ja käibe järgi
 • Müügimeeste edetabelid kasumi, koguste ja käibe järgi
 • Hankijate edetabelid kasumi, koguste ja käibe järgi
 • Täitmata tellimuste analüüs
 • Müügimeeste kaupa arvete aruanded (makstud, maksmata ja võlgu arved jne

 

Kokku üle 250 erineva valmisaruande kaubamüügi, kaubaostu, ladudevaheliste liikumiste, toodangu, müügitellimuste, inventuuride ja laoseisude kohta

Kõiki aruandeid on lihtne eksportida Word, Excelisse, RTF formaadis faili, kus neid on lihtne edasi töödelda.

Taavi Laoprogrammis on pidevalt kättesaadav info kaupade laoseisu kohta, kuna kaupade liikumised kajastuvad koheselt laoseisus.

Tehniline info