Menüü

TAAVI Kliendihaldus programm on mõeldud ettevõttes klientidega seotud protsesside haldamiseks. Iga ettevõtte keskseks ja tähtsaimaks osaks on tema kliendid, kellega tuleb suhelda individuaalselt.

Info kliendiajaloo kohta

Kliendihaldusprogramm aitab korrastatult säilitada klientide kohta kogutavat infot, mille abil saab ettevõte oma klientidest ning nende vajadustest parema ettekujutuse, mida omakorda saab kasutada edaspidises äritegevuses. Ettevõttes lüheneb aeg, mis kulub kliendiinfo otsimiseks ja suureneb aeg, mida saab kulutada kliendiga tegelemiseks.

Kontroll klienditoimingute üle

Kliendihaldusprogramm aitab korrektselt tegeleda nii uute, kui ka olemasolevate klientidega. Kliendihaldusprogrammis säilitatakse iga firma kohta lisaks kontaktinformatsioonile ka kõik kontaktid, mis on tehtud firmaga, samuti kõik kontaktisikud, kes on seotud firmaga ja dokumendid nagu näiteks kirjad, pakkumised, lepingud. Oluline on ka firmaga seotud tegevuste planeerimine ning nende tegevuste teostumiste jälgimine. Mis lihtsalt lahtiseletatuna tähendaks seda, et lubatud kuupäeval tuleb lubatud tegevused teostada.

Kliendihooldus

Kliendihaldusprogramm sisaldab ka kliendihoolduse, st. olemasolevate klientide probleemide / soovide registreerimise ning nende lahendamise kontrolli.

Kliendihalduse programmi väljundiks on hulk erinevaid aruandeid firmade, teostatud tegevuste, tehtud kontaktide kohta. Samuti on võimalikud väljatrükid firmade kohta mitmete tunnuste alusel, näiteks reklaamkirjade saatmiseks. TAAVI kliendihaldusprogrammi võib edukalt kasutada võrguversioonina, st. mitmelt töökohalt korraga andmete lisamist, vaatamist, muutmist, aruannete koostamist.

Seos finantsmooduliga

TAAVI kliendihaldusprogramm on tihedalt integreeritud TAAVI FINANTS programmiga, millest saab kliendihaldusprogrammi juurde tuua klientidele väljakirjutatud arved . Samuti on võimalik kliendihaldusprogrammi firma tõsta üle finantsprogrammi kliendiks. Vajadusel võib kliendihaldusprogramm töötada ka iseseisva programmina.

Kohaldatavus

Kuna kliendihalduse protsess on praktikas iga firma puhul eriline, oleme ette näinud võimaluse kliendihaldusprogrammi kohandamiseks vastavalt konkreetsetele firma vajadustele.

Taavi Kliendihaldus loob süsteemi klientidega suhtlemisel ja firmasiseste toimingute haldamisel

  • Hoolduskontaktide registreerimine toodete kaupa ja kontoll hooldusprotsessi üle.
  • Müügikontaktide kontroll ja ajalugu.
  • Klienditööga seotud dokumentide haldamine.
  • Valiknimekirjad postitusteks ja kampaaniateks.
  • Projektihaldus.
  • Toimingute registreerimine ja kontoll.
  • Kontaktide registreerimine.
  • Telefonikõnede register, automaatne numbrivalik.
  • Seos TAAVI finantmooduli kliendi- ja arvete registritega.

Teised moodulid

See veebileht kasutab küpsiseid.
Privaatsustingimused

Selge