Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 • Käib pidevalt kaasas kõikide uuenduste ja muudatustega palgaarvestuse seadusandluses
 • Automatiseerib ettevõttes kogu töötasude arvestamise keerulise valdkonna
 • Sisaldab muuhulgas automaatse pensionikindlustusmakse kinnipidamise ning liitumise kontrolli pensionikeskusest
 • Sisaldab hulgaliselt aruandeid tasude, kinnipidamiste ja maksude kohta, kokku üle 200 erineva koondi
 • Sisaldab maksuaruandeid ja tõendeid ning statistika aruandeid
 • Lihtsustab ettevõttes seadustest kinnipidamise ning samal ajal annab juhtidele operatiivset teavet töötajate kohta
 • Aitab korrektselt hallata kogu personaliarvestuse nüansirikast valdkonda alates töölepingutest kuni saamata puhkuse päevade arvestuseni välja
 • Sisaldab mugavalt kasutatava töötajate kartoteegi – kõik töötajaga seotud andmed on näha ühelt kaardiltSisaldab töölepingute trükkimise võimalust integreerituna Microsoft Word tarkavaraga
 • On mugav töövahend neile , kes koostavad ettevõtte töötajatele tööajatabeleid
 • Võimaldab saada ülevaate kuu tööpäevade, päevaste-, öiste- ja ületundide kohta, riiklikel pühadel ja nädalavahetustel töötatud töötundide kohta
 • Võimaldab saada ülevaate puudumiste jm. tegevuste kohta , mis vähendavad töötaja tööaega
 • Võimaldab kirjeldada ette tüüprežiimid, mille alusel koostatakse automaatselt töötajale või korraga mitmele töötajale tööajatabel
 • Aitab operatiivselt saada informatsiooni ettevõtte finantsmajandusliku olukorra kohta
 • Sisaldab kõiki raamatupidamise registreid – pearaamat, pank, ostu- ja müügi reskontro, aruandvad isikud jne.
 • Sisaldab lisaks kontoplaanile põhjaliku analüütilise arvestuse võimalusi
 • Võimaldab tööd paralleelselt mitme arvestusaastaga
 • Sisaldab lihtsat raamatupidamislike paranduste tegemise võimalust
 • Sobiv valik kaupade hulgi- ja jaemüügi ning tootmisega tegelevatele firmadele
 • Programmi on võimalik häälestada iga ettevõtte erisustele vastavalt
 • Annab ülevaate kaupade laoseisust, käibest, kasumist nii kaupade, klientide , kui müügimeeste lõikes
 • Võimaldab koostada kõik laos vajaminevad dokumendid – ostu- ja müügitellimus, ostu- ja müügiarve, hinnapakkumine jne.
 • Võimaldab koostada inventuure nii kuu lõpus kui ka kuu keskel ,sh. kaubagruppide kaupa
 • Võimaldab koostada piiramata arv erineva struktuuriga eelarveid kuude ja kvartalite kaupa
 • Ühele eelarve reale on võimalik tuua täitmine kuni 15 konto käivetest
 • Võimaldab tööd paralleelselt mitme arvestuskuu ja aastaga
 • Võimaldab koostada ja jälgida eelarvet nii kogu firma ulatuses, kui eraldi üksikute osakondade kaupa
 • Sisaldab aruandeid kasvavalt, kui ka üksikute kuude ja kvartali kaupa (s.h. eksport Excelisse) eraldi
 • Aruannetes näha eelarve summad, tegelik täitmine ning hälve
 • Sisaldab põhivarade arvestuse koos bilansiväliste varade arvestusega
 • Võimaldab pidada arvestust varade kohta vara liikide , asukohtade, vastutajate ja allüksuste (osakondade) lõikes.
 • Võimaldab arvestada igakuiselt põhivarade amortisatsiooni ning koostada raamatupidamiskanded ettevõtte poolt kasutatavasse finantstarkvarasse
 • Sisaldab paindlikku amortisatsiooniarvestust - võimalik korduvalt arvestada, s.h. eelmistes perioodides
 • Aitab korrastatult säilitada firmade/klientide kohta kogutavat infot, sh. Kohtumised, kõned, dokumendid/lepingud, hinnapakkumised, e - mailid jne.
 • Sisaldab müügikontaktide ajalugu
 • Sisaldab kontaktide ja toimingute registreerimise
 • Integreeritud TAAVI finantsmooduli kliendi- ja arvete registritega
 • Sisaldab erinevaid aruandeid firmade, teostatud tegevuste, tehtud kontaktide kohta
 • Lihtsustab kohtutäiturite tööd täitetoimikute haldamisel ja nendega seotud raamatupidamise korraldamist
 • Võimaldab importida toimikute andmeid Justiitsministeeriumi programmist Täitis
 • Võimaldab märkida toimikutele laekumisi
 • Võimaldab genereerida automaatselt maksekorraldusi võla nõudjale
 • Võimaldab eksportida toimikute lõpetamisi Justiitsministeeriumi programm Täitis
 • Lihtsustab reisibüroode tööd reiside haldamisel
 • Võimaldab operatiivselt saada informatsiooni kõikide korraldatavate reiside kohta, näiteks info kõigi reisile registreerunud reisijate, koostatud Tellimused ja laekunud maksed
 • Sisaldab aruandeid, näiteks etteantud perioodis müüdud tooted või kõik reisile registreerunud inimeste andmed, tellimused, sooritatud maksed
 • Võimalik kasutada integreerituna koos TAAVI Finants programmiga
 • Aitab pidada arvestust lepingu tagasimaksete ja intressi arvestuse kohta ning jälgib lepingu saldot
 • Võimaldab registreerida ja trükkida laenulepinguid
 • Võimaldab genereerida ja trükkida lepingute maksegraafikuid
 • Võimaldab koostada ja trükkida maksegraafiku punktide kohta klientidele arveid
 • Võimaldab koostada Lepingute kohta aruandeid
 • Võimaldab koostada raamatupidamiskandeid TAAVI FINANTS programmi

CRM

TAAVI Kliendihaldus programm on mõeldud ettevõttes klientidega seotud protsesside haldamiseks. Iga ettevõtte keskseks ja tähtsaimaks osaks on tema kliendid, kellega tuleb suhelda individuaalselt.

Info kliendiajaloo kohta

Kliendihaldusprogramm aitab korrastatult säilitada klientide kohta kogutavat infot, mille abil saab ettevõte oma klientidest ning nende vajadustest parema ettekujutuse, mida omakorda saab kasutada edaspidises äritegevuses. Ettevõttes lüheneb aeg, mis kulub kliendiinfo otsimiseks ja suureneb aeg, mida saab kulutada kliendiga tegelemiseks.

Kontroll klienditoimingute üle

Kliendihaldusprogramm aitab korrektselt tegeleda nii uute, kui ka olemasolevate klientidega. Kliendihaldusprogrammis säilitatakse iga firma kohta lisaks kontaktinformatsioonile ka kõik kontaktid, mis on tehtud firmaga, samuti kõik kontaktisikud, kes on seotud firmaga ja dokumendid nagu näiteks kirjad, pakkumised, lepingud. Oluline on ka firmaga seotud tegevuste planeerimine ning nende tegevuste teostumiste jälgimine. Mis lihtsalt lahtiseletatuna tähendaks seda, et lubatud kuupäeval tuleb lubatud tegevused teostada.

Kliendihooldus

Kliendihaldusprogramm sisaldab ka kliendihoolduse, st. olemasolevate klientide probleemide / soovide registreerimise ning nende lahendamise kontrolli.

Kliendihalduse programmi väljundiks on hulk erinevaid aruandeid firmade, teostatud tegevuste, tehtud kontaktide kohta. Samuti on võimalikud väljatrükid firmade kohta mitmete tunnuste alusel, näiteks reklaamkirjade saatmiseks. TAAVI kliendihaldusprogrammi võib edukalt kasutada võrguversioonina, st. mitmelt töökohalt korraga andmete lisamist, vaatamist, muutmist, aruannete koostamist.

Seos finantsmooduliga

TAAVI kliendihaldusprogramm on tihedalt integreeritud TAAVI FINANTS programmiga, millest saab kliendihaldusprogrammi juurde tuua klientidele väljakirjutatud arved . Samuti on võimalik kliendihaldusprogrammi firma tõsta üle finantsprogrammi kliendiks. Vajadusel võib kliendihaldusprogramm töötada ka iseseisva programmina.

Kohaldatavus

Kuna kliendihalduse protsess on praktikas iga firma puhul eriline, oleme ette näinud võimaluse kliendihaldusprogrammi kohandamiseks vastavalt konkreetsetele firma vajadustele.

Taavi Kliendihaldus loob süsteemi klientidega suhtlemisel ja firmasiseste toimingute haldamisel

 • Hoolduskontaktide registreerimine toodete kaupa ja kontoll hooldusprotsessi üle.
 • Müügikontaktide kontroll ja ajalugu.
 • Klienditööga seotud dokumentide haldamine.
 • Valiknimekirjad postitusteks ja kampaaniateks.
 • Projektihaldus.
 • Toimingute registreerimine ja kontoll.
 • Kontaktide registreerimine.
 • Telefonikõnede register, automaatne numbrivalik.
 • Seos TAAVI finantmooduli kliendi- ja arvete registritega.

Tehniline info