Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 • Käib pidevalt kaasas kõikide uuenduste ja muudatustega palgaarvestuse seadusandluses
 • Automatiseerib ettevõttes kogu töötasude arvestamise keerulise valdkonna
 • Sisaldab muuhulgas automaatse pensionikindlustusmakse kinnipidamise ning liitumise kontrolli pensionikeskusest
 • Sisaldab hulgaliselt aruandeid tasude, kinnipidamiste ja maksude kohta, kokku üle 200 erineva koondi
 • Sisaldab maksuaruandeid ja tõendeid ning statistika aruandeid
 • Lihtsustab ettevõttes seadustest kinnipidamise ning samal ajal annab juhtidele operatiivset teavet töötajate kohta
 • Aitab korrektselt hallata kogu personaliarvestuse nüansirikast valdkonda alates töölepingutest kuni saamata puhkuse päevade arvestuseni välja
 • Sisaldab mugavalt kasutatava töötajate kartoteegi – kõik töötajaga seotud andmed on näha ühelt kaardiltSisaldab töölepingute trükkimise võimalust integreerituna Microsoft Word tarkavaraga
 • On mugav töövahend neile , kes koostavad ettevõtte töötajatele tööajatabeleid
 • Võimaldab saada ülevaate kuu tööpäevade, päevaste-, öiste- ja ületundide kohta, riiklikel pühadel ja nädalavahetustel töötatud töötundide kohta
 • Võimaldab saada ülevaate puudumiste jm. tegevuste kohta , mis vähendavad töötaja tööaega
 • Võimaldab kirjeldada ette tüüprežiimid, mille alusel koostatakse automaatselt töötajale või korraga mitmele töötajale tööajatabel
 • Aitab operatiivselt saada informatsiooni ettevõtte finantsmajandusliku olukorra kohta
 • Sisaldab kõiki raamatupidamise registreid – pearaamat, pank, ostu- ja müügi reskontro, aruandvad isikud jne.
 • Sisaldab lisaks kontoplaanile põhjaliku analüütilise arvestuse võimalusi
 • Võimaldab tööd paralleelselt mitme arvestusaastaga
 • Sisaldab lihtsat raamatupidamislike paranduste tegemise võimalust
 • Sobiv valik kaupade hulgi- ja jaemüügi ning tootmisega tegelevatele firmadele
 • Programmi on võimalik häälestada iga ettevõtte erisustele vastavalt
 • Annab ülevaate kaupade laoseisust, käibest, kasumist nii kaupade, klientide , kui müügimeeste lõikes
 • Võimaldab koostada kõik laos vajaminevad dokumendid – ostu- ja müügitellimus, ostu- ja müügiarve, hinnapakkumine jne.
 • Võimaldab koostada inventuure nii kuu lõpus kui ka kuu keskel ,sh. kaubagruppide kaupa
 • Võimaldab koostada piiramata arv erineva struktuuriga eelarveid kuude ja kvartalite kaupa
 • Ühele eelarve reale on võimalik tuua täitmine kuni 15 konto käivetest
 • Võimaldab tööd paralleelselt mitme arvestuskuu ja aastaga
 • Võimaldab koostada ja jälgida eelarvet nii kogu firma ulatuses, kui eraldi üksikute osakondade kaupa
 • Sisaldab aruandeid kasvavalt, kui ka üksikute kuude ja kvartali kaupa (s.h. eksport Excelisse) eraldi
 • Aruannetes näha eelarve summad, tegelik täitmine ning hälve
 • Sisaldab põhivarade arvestuse koos bilansiväliste varade arvestusega
 • Võimaldab pidada arvestust varade kohta vara liikide , asukohtade, vastutajate ja allüksuste (osakondade) lõikes.
 • Võimaldab arvestada igakuiselt põhivarade amortisatsiooni ning koostada raamatupidamiskanded ettevõtte poolt kasutatavasse finantstarkvarasse
 • Sisaldab paindlikku amortisatsiooniarvestust - võimalik korduvalt arvestada, s.h. eelmistes perioodides
 • Aitab korrastatult säilitada firmade/klientide kohta kogutavat infot, sh. Kohtumised, kõned, dokumendid/lepingud, hinnapakkumised, e - mailid jne.
 • Sisaldab müügikontaktide ajalugu
 • Sisaldab kontaktide ja toimingute registreerimise
 • Integreeritud TAAVI finantsmooduli kliendi- ja arvete registritega
 • Sisaldab erinevaid aruandeid firmade, teostatud tegevuste, tehtud kontaktide kohta
 • Lihtsustab kohtutäiturite tööd täitetoimikute haldamisel ja nendega seotud raamatupidamise korraldamist
 • Võimaldab importida toimikute andmeid Justiitsministeeriumi programmist Täitis
 • Võimaldab märkida toimikutele laekumisi
 • Võimaldab genereerida automaatselt maksekorraldusi võla nõudjale
 • Võimaldab eksportida toimikute lõpetamisi Justiitsministeeriumi programm Täitis
 • Lihtsustab reisibüroode tööd reiside haldamisel
 • Võimaldab operatiivselt saada informatsiooni kõikide korraldatavate reiside kohta, näiteks info kõigi reisile registreerunud reisijate, koostatud Tellimused ja laekunud maksed
 • Sisaldab aruandeid, näiteks etteantud perioodis müüdud tooted või kõik reisile registreerunud inimeste andmed, tellimused, sooritatud maksed
 • Võimalik kasutada integreerituna koos TAAVI Finants programmiga
 • Aitab pidada arvestust lepingu tagasimaksete ja intressi arvestuse kohta ning jälgib lepingu saldot
 • Võimaldab registreerida ja trükkida laenulepinguid
 • Võimaldab genereerida ja trükkida lepingute maksegraafikuid
 • Võimaldab koostada ja trükkida maksegraafiku punktide kohta klientidele arveid
 • Võimaldab koostada Lepingute kohta aruandeid
 • Võimaldab koostada raamatupidamiskandeid TAAVI FINANTS programmi

Tere!

Tuletame meelde, et TAAVI programmide versioonid on vajalik uuendada enne, kui alustatakse tasude arvutamist, mis makstakse välja 2019. aasta jaanuaris.

2018 Detsember uuendused TAAVI Palk ja Personal programmides:

 1. Maksumäärade seadistamine TAAVI PALK programmis alates 01.01.2019

TAAVI PALK programm kontrollib palgalipiku arvutamisel, kas File -> Seadistused -> Maksud tabelisse on lisatud rida alates 01.01.2019 a. kehtivate maksumääradega. Kui see rida puudub, siis programm lisab selle automaatselt ja kontrollib jaanuarikuus sisestatud summade õigsust palgalipikute arvutamise käigus.

Maksumääradeks peab 2019. aastaks palgaprogrammis olema:

Alates kuupäevast 01.01.2019 on maksuvaba tulu 500 eurot.

Miinimumpalk on 540 eurot. 

Sotsiaalmaksu aluse miinimum kuumäär on 500 eurot.

Sotsiaalmaksuprotsent on 33.0.

Tulumaksumäärad maksustatavalt kuu tulult

Esimeselt 9999999999 eurolt 20.000 %

kuni 0 euroni 0.000 %

alates 1 eurost 0.000 %

Töötuskindlustusmaks isikule 1.600 %

Töötuskindlustusmaks firmale 0.800 %

Kogumispensioni II samba maksemäär 2.000 %

Tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise maksuvaba kuus 0 eurot.

Link maksude ekraani pildile.

 1. Lahkunud töötaja andmed muudetakse 7 aastat peale lahkumist anonüümseteks.

Palgaprogrammis igal aastal jaanuari esimese arvestuse avamisel kustutab programm töötaja kaardilt tundliku info (nimi, isikukood, aadress, arveldusarve, email, telefon, sünnipäev) töötajatel, kes on lahkunud üle 7 aasta tagasi (jaanuaris 2019 kustutatakse andmed töötajate kohta, kes lahkusid enne 01.01.2012)

Andmed jäävad süsteemi edasi anonüümsetena.

Personaliprogrammis toimub anonümiseerimine iga aasta esimesel sisenemisel programmi. Anonüümseks muudetakse 1. jaanuari seisuga üle 7 aasta tagasi lahkunud töötajate info.

 1. Ametinimetuse ja töökoha aadressi märkimine töötamise registrisse muutub kohustuslikuks alates 1. juunist 2019
 • Alates 1. juunist 2019 ei saa töötamist ilma ametinimetuse ja töökoha aadressita enam registreerida.
 • Olemasolevaid töötamise kandeid ei saa muuta ega lõpetada, kui ametinimetust ja töökoha aadressi märgitud ei ole.
 • Olemasolevatele kehtivatele töötamise kannetele tuleb ametinimetus ja töökoha aadress lisada hiljemalt 30. juuniks 2019.

Lisainfo EMTA kodulehel:

https://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tootamise-registreerimine/muudatused-tootamise-registreerimisel

3.1. Statistikaameti ametikoha koodid

Kui palgaprogrammi menüüs Registrid ->Ametikohad ->Statistikaameti ametikohad

ei ole ametikoha koode, küsib programm ametikoha koodi sisestusväljalt üle liikudes

'Kas laeme andmed Statistikaameti kodulehelt ?'. Vastates JAH laetakse Statistikaameti ametikoha koodid. Statistikaameti ametikohakoode saab valida Ametikoha kaardile.

Statistikaameti ametikoha koode saab laadida ka menüüst:

Registrid->Ametikohad->Statistikaameti ametikohad->parem hiireklõps-> ´Uuenda koode

Statistikaametist´.

Personaliprogrammis on Statistikaameti ametikohakoodid menüüs: Registrid-> Struktuur-> Statistikaameti ametikohakoodid. Tabelis parem hiireklõps -> ‘Uuenda koode statistikaametist' lisab tabelisse koodid.

Töötajate tabelisse on võimalik lisada kaks uut veergu (tabelis parem hiireklõps ->Lisa veerg, peale lisamist Salvesta):

'Ametikoha Statistikaameti kood'
'Ametikoha Statistikaameti nimetus'

 

3.2. Töötamise asukoha koodid tööregistrisse

Personaliprogrammi parameetrite 1. lehel saab nüüd sisestada Aadressiandmete süsteemi (ADS) ID, mis edastatakse tööregistrisse ettevõtte töötajate registreerimisel. Juhul kui Teil on vaja eraldi töötamise asukoha koodi igale allüksusele, saab selle sisestada ka allüksuse kaardile, see asendab senist 4-kohalist töökoha koodi. Koodid saab sisestada menüüs Registrid->Töökohakoodid ning valida allüksuse kaardile.

Lisainfoks töötamise asukoha koodi kasutamise kohta:

Tööandjatel ei ole kohustust lisaandmete esitamiseks faili või masinliidesega, need andmed on võimalik sisestada ka e-maksuametis/e-tollis kasutajaliideses käsitsi (valides koodi vastavast klassifikaatorist).

Masinliidese ja failiga laadimise korral tuleb kodeerimisel kasutada ADR_ID-d. Maa-ameti aadressiandmete süsteemis tuleb valida horisontaalmenüüs „Aadress", seejärel „Aadressi otsing", sisestada aadress väljale „Aadress vabatekstina“ ning vajutada nuppu „Otsi". Tulemusena kuvab Maa-ameti süsteem leitud aadressi rea ja tabelis on teise veeruna toodud ka ADR_ID.

Personaliprogrammist X-tee kaudu ameti– ja töökoha koodide saatmine töötamise registrisse on hetkel testimisel ja saab võimalikuks järgmise uuendusega jaanuaris 2019.

 

Eelpool toodud uute võimaluste kasutamiseks on vajalik uuendada TAAVI PALK ja PERSONAL programmide versioonid. Kui kasutate TAAVI PALK ja PERSONAL programme koos, siis peab programmid uuendama samaaegselt!

Kui kasutate ka teisi TAAVI programme, siis palun uuendage ka nende programmide versioonid,va Tööaeg programm. Küsimuste tekkimisel palume pöörduda klienditoe poole.

Tuletame meelde, et alates maikuu versioonist on TAAVI programmidesse lisandunud uus võimalus uuendada programme programmidest väljumata, ehk läbi programmi menüüst ´File -> Uuendused´.

Läbi programmi uuendamise juhend:

https://www.taavi.ee/uuendused/infokiri/Versiooniuuendus.pdf

Väljapool programmi versiooni uuendamise juhend:

https://www.taavi.ee/uuendused/infokiri/Juhend.pdf

Enne versiooniuuendust peab tegema programmidest koopia ning pärast veenduma koopia olemasolus!

Enne versiooniuuendust peab kontrollima, kas programmide registreerimiskoodid võimaldavad uuendusi teha! Programmi menüüs Abi -> Taavi info kaardil "Uuendused kuni..." kuupäev peab võimaldama teha uuendusi. Kui kuupäev ei võimalda teha uuendusi, siis palun kontrollige kehtivust menüüst Abi -> Litsentsi kehtivus. Programm saadab päringu aadressile http://taavi.taavi.ee/register.php programmi tootekoodi andmetega ja kuvab programmi litsentsi kehtivuse kuupäeva. Kui litsents kehtib, siis võib versiooni uuendada. Peale versiooni uuendamist programmi käivitamisel uuendatakse automaatselt registreerimiskoodid.

Peale versiooniuuendust palun kontrollige Abi -> Taavi info kaardilt, kas versiooni kuupäev on muutunud. Seejärel peab tegema uued indeksid menüüst File -> Andmete hooldus -> Uued indeksid. Vanu indeksfaile kustutama ei pea.

Kui küsitakse andmetabeli struktuuri muutmist, siis kindlasti vastata „Jah“.

Taavi PALK ja PERSONAL programmide uued versioonid on üleval meie kodulehel ning samuti ka FTP serveris. Internetist saab faile alla laadida kas linkidelt:

Palgaprogrammi failid:

http://www.taavi.ee/uuendused/palkupgr.zip

Fail palkupgr.zip pakkida lahti \WPALK\ kataloogi.

Personaliprogrammi failid:

http://www.taavi.ee/uuendused/personalupgr.zip

Fail personalupgr.zip pakkida lahti \WKAADER\ kataloogi.

või FTP serverist:

http://taavi.taavi.ee/exed/upgrade/

Kasutaja: klient

parool: heldur

Failid palkupgr.zip ja personalupgr.zip sisaldavad kõiki versioonivahetuseks vajalikke faile. Failid pakkida lahti vastavates programmide kataloogides, salvestades üle olemasolevad failid.

Palume võimalike küsimuste tekkimisel kirjutada aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Lugupidamisega,

Taavi Tarkvara