Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 • Käib pidevalt kaasas kõikide uuenduste ja muudatustega palgaarvestuse seadusandluses
 • Automatiseerib ettevõttes kogu töötasude arvestamise keerulise valdkonna
 • Sisaldab muuhulgas automaatse pensionikindlustusmakse kinnipidamise ning liitumise kontrolli pensionikeskusest
 • Sisaldab hulgaliselt aruandeid tasude, kinnipidamiste ja maksude kohta, kokku üle 200 erineva koondi
 • Sisaldab maksuaruandeid ja tõendeid ning statistika aruandeid
 • Lihtsustab ettevõttes seadustest kinnipidamise ning samal ajal annab juhtidele operatiivset teavet töötajate kohta
 • Aitab korrektselt hallata kogu personaliarvestuse nüansirikast valdkonda alates töölepingutest kuni saamata puhkuse päevade arvestuseni välja
 • Sisaldab mugavalt kasutatava töötajate kartoteegi – kõik töötajaga seotud andmed on näha ühelt kaardiltSisaldab töölepingute trükkimise võimalust integreerituna Microsoft Word tarkavaraga
 • On mugav töövahend neile , kes koostavad ettevõtte töötajatele tööajatabeleid
 • Võimaldab saada ülevaate kuu tööpäevade, päevaste-, öiste- ja ületundide kohta, riiklikel pühadel ja nädalavahetustel töötatud töötundide kohta
 • Võimaldab saada ülevaate puudumiste jm. tegevuste kohta , mis vähendavad töötaja tööaega
 • Võimaldab kirjeldada ette tüüprežiimid, mille alusel koostatakse automaatselt töötajale või korraga mitmele töötajale tööajatabel
 • Aitab operatiivselt saada informatsiooni ettevõtte finantsmajandusliku olukorra kohta
 • Sisaldab kõiki raamatupidamise registreid – pearaamat, pank, ostu- ja müügi reskontro, aruandvad isikud jne.
 • Sisaldab lisaks kontoplaanile põhjaliku analüütilise arvestuse võimalusi
 • Võimaldab tööd paralleelselt mitme arvestusaastaga
 • Sisaldab lihtsat raamatupidamislike paranduste tegemise võimalust
 • Sobiv valik kaupade hulgi- ja jaemüügi ning tootmisega tegelevatele firmadele
 • Programmi on võimalik häälestada iga ettevõtte erisustele vastavalt
 • Annab ülevaate kaupade laoseisust, käibest, kasumist nii kaupade, klientide , kui müügimeeste lõikes
 • Võimaldab koostada kõik laos vajaminevad dokumendid – ostu- ja müügitellimus, ostu- ja müügiarve, hinnapakkumine jne.
 • Võimaldab koostada inventuure nii kuu lõpus kui ka kuu keskel ,sh. kaubagruppide kaupa
 • Võimaldab koostada piiramata arv erineva struktuuriga eelarveid kuude ja kvartalite kaupa
 • Ühele eelarve reale on võimalik tuua täitmine kuni 15 konto käivetest
 • Võimaldab tööd paralleelselt mitme arvestuskuu ja aastaga
 • Võimaldab koostada ja jälgida eelarvet nii kogu firma ulatuses, kui eraldi üksikute osakondade kaupa
 • Sisaldab aruandeid kasvavalt, kui ka üksikute kuude ja kvartali kaupa (s.h. eksport Excelisse) eraldi
 • Aruannetes näha eelarve summad, tegelik täitmine ning hälve
 • Sisaldab põhivarade arvestuse koos bilansiväliste varade arvestusega
 • Võimaldab pidada arvestust varade kohta vara liikide , asukohtade, vastutajate ja allüksuste (osakondade) lõikes.
 • Võimaldab arvestada igakuiselt põhivarade amortisatsiooni ning koostada raamatupidamiskanded ettevõtte poolt kasutatavasse finantstarkvarasse
 • Sisaldab paindlikku amortisatsiooniarvestust - võimalik korduvalt arvestada, s.h. eelmistes perioodides
 • Aitab korrastatult säilitada firmade/klientide kohta kogutavat infot, sh. Kohtumised, kõned, dokumendid/lepingud, hinnapakkumised, e - mailid jne.
 • Sisaldab müügikontaktide ajalugu
 • Sisaldab kontaktide ja toimingute registreerimise
 • Integreeritud TAAVI finantsmooduli kliendi- ja arvete registritega
 • Sisaldab erinevaid aruandeid firmade, teostatud tegevuste, tehtud kontaktide kohta
 • Lihtsustab kohtutäiturite tööd täitetoimikute haldamisel ja nendega seotud raamatupidamise korraldamist
 • Võimaldab importida toimikute andmeid Justiitsministeeriumi programmist Täitis
 • Võimaldab märkida toimikutele laekumisi
 • Võimaldab genereerida automaatselt maksekorraldusi võla nõudjale
 • Võimaldab eksportida toimikute lõpetamisi Justiitsministeeriumi programm Täitis
 • Lihtsustab reisibüroode tööd reiside haldamisel
 • Võimaldab operatiivselt saada informatsiooni kõikide korraldatavate reiside kohta, näiteks info kõigi reisile registreerunud reisijate, koostatud Tellimused ja laekunud maksed
 • Sisaldab aruandeid, näiteks etteantud perioodis müüdud tooted või kõik reisile registreerunud inimeste andmed, tellimused, sooritatud maksed
 • Võimalik kasutada integreerituna koos TAAVI Finants programmiga
 • Aitab pidada arvestust lepingu tagasimaksete ja intressi arvestuse kohta ning jälgib lepingu saldot
 • Võimaldab registreerida ja trükkida laenulepinguid
 • Võimaldab genereerida ja trükkida lepingute maksegraafikuid
 • Võimaldab koostada ja trükkida maksegraafiku punktide kohta klientidele arveid
 • Võimaldab koostada Lepingute kohta aruandeid
 • Võimaldab koostada raamatupidamiskandeid TAAVI FINANTS programmi

Tere!

Tuletame meelde, et TAAVI programmide versioonid on vajalik uuendada enne, kui alustatakse tasude arvutamist, mis makstakse välja 2019. aasta jaanuaris.

2018 Detsember uuendused TAAVI Palk ja Personal programmides:

 1. Maksumäärade seadistamine TAAVI PALK programmis alates 01.01.2019

TAAVI PALK programm kontrollib palgalipiku arvutamisel, kas File -> Seadistused -> Maksud tabelisse on lisatud rida alates 01.01.2019 a. kehtivate maksumääradega. Kui see rida puudub, siis programm lisab selle automaatselt ja kontrollib jaanuarikuus sisestatud summade õigsust palgalipikute arvutamise käigus.

Maksumääradeks peab 2019. aastaks palgaprogrammis olema:

Alates kuupäevast 01.01.2019 on maksuvaba tulu 500 eurot.

Miinimumpalk on 540 eurot. 

Sotsiaalmaksu aluse miinimum kuumäär on 500 eurot.

Sotsiaalmaksuprotsent on 33.0.

Tulumaksumäärad maksustatavalt kuu tulult

Esimeselt 9999999999 eurolt 20.000 %

kuni 0 euroni 0.000 %

alates 1 eurost 0.000 %

Töötuskindlustusmaks isikule 1.600 %

Töötuskindlustusmaks firmale 0.800 %

Kogumispensioni II samba maksemäär 2.000 %

Tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise maksuvaba kuus 0 eurot.

Link maksude ekraani pildile.

 1. Lahkunud töötaja andmed muudetakse 7 aastat peale lahkumist anonüümseteks.

Palgaprogrammis igal aastal jaanuari esimese arvestuse avamisel kustutab programm töötaja kaardilt tundliku info (nimi, isikukood, aadress, arveldusarve, email, telefon, sünnipäev) töötajatel, kes on lahkunud üle 7 aasta tagasi (jaanuaris 2019 kustutatakse andmed töötajate kohta, kes lahkusid enne 01.01.2012)

Andmed jäävad süsteemi edasi anonüümsetena.

Personaliprogrammis toimub anonümiseerimine iga aasta esimesel sisenemisel programmi. Anonüümseks muudetakse 1. jaanuari seisuga üle 7 aasta tagasi lahkunud töötajate info.

 1. Ametinimetuse ja töökoha aadressi märkimine töötamise registrisse muutub kohustuslikuks alates 1. juunist 2019
 • Alates 1. juunist 2019 ei saa töötamist ilma ametinimetuse ja töökoha aadressita enam registreerida.
 • Olemasolevaid töötamise kandeid ei saa muuta ega lõpetada, kui ametinimetust ja töökoha aadressi märgitud ei ole.
 • Olemasolevatele kehtivatele töötamise kannetele tuleb ametinimetus ja töökoha aadress lisada hiljemalt 30. juuniks 2019.

Lisainfo EMTA kodulehel:

https://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tootamise-registreerimine/muudatused-tootamise-registreerimisel

3.1. Statistikaameti ametikoha koodid

Kui palgaprogrammi menüüs Registrid ->Ametikohad ->Statistikaameti ametikohad

ei ole ametikoha koode, küsib programm ametikoha koodi sisestusväljalt üle liikudes

'Kas laeme andmed Statistikaameti kodulehelt ?'. Vastates JAH laetakse Statistikaameti ametikoha koodid. Statistikaameti ametikohakoode saab valida Ametikoha kaardile.

Statistikaameti ametikoha koode saab laadida ka menüüst:

Registrid->Ametikohad->Statistikaameti ametikohad->parem hiireklõps-> ´Uuenda koode

Statistikaametist´.

Personaliprogrammis on Statistikaameti ametikohakoodid menüüs: Registrid-> Struktuur-> Statistikaameti ametikohakoodid. Tabelis parem hiireklõps -> ‘Uuenda koode statistikaametist' lisab tabelisse koodid.

Töötajate tabelisse on võimalik lisada kaks uut veergu (tabelis parem hiireklõps ->Lisa veerg, peale lisamist Salvesta):

'Ametikoha Statistikaameti kood'
'Ametikoha Statistikaameti nimetus'

 

3.2. Töötamise asukoha koodid tööregistrisse

Personaliprogrammi parameetrite 1. lehel saab nüüd sisestada Aadressiandmete süsteemi (ADS) ID, mis edastatakse tööregistrisse ettevõtte töötajate registreerimisel. Juhul kui Teil on vaja eraldi töötamise asukoha koodi igale allüksusele, saab selle sisestada ka allüksuse kaardile, see asendab senist 4-kohalist töökoha koodi. Koodid saab sisestada menüüs Registrid->Töökohakoodid ning valida allüksuse kaardile.

Lisainfoks töötamise asukoha koodi kasutamise kohta:

Tööandjatel ei ole kohustust lisaandmete esitamiseks faili või masinliidesega, need andmed on võimalik sisestada ka e-maksuametis/e-tollis kasutajaliideses käsitsi (valides koodi vastavast klassifikaatorist).

Masinliidese ja failiga laadimise korral tuleb kodeerimisel kasutada ADR_ID-d. Maa-ameti aadressiandmete süsteemis tuleb valida horisontaalmenüüs „Aadress", seejärel „Aadressi otsing", sisestada aadress väljale „Aadress vabatekstina“ ning vajutada nuppu „Otsi". Tulemusena kuvab Maa-ameti süsteem leitud aadressi rea ja tabelis on teise veeruna toodud ka ADR_ID.

Personaliprogrammist X-tee kaudu ameti– ja töökoha koodide saatmine töötamise registrisse on hetkel testimisel ja saab võimalikuks järgmise uuendusega jaanuaris 2019.

 

Eelpool toodud uute võimaluste kasutamiseks on vajalik uuendada TAAVI PALK ja PERSONAL programmide versioonid. Kui kasutate TAAVI PALK ja PERSONAL programme koos, siis peab programmid uuendama samaaegselt!

Kui kasutate ka teisi TAAVI programme, siis palun uuendage ka nende programmide versioonid,va Tööaeg programm. Küsimuste tekkimisel palume pöörduda klienditoe poole.

Tuletame meelde, et alates maikuu versioonist on TAAVI programmidesse lisandunud uus võimalus uuendada programme programmidest väljumata, ehk läbi programmi menüüst ´File -> Uuendused´.

Läbi programmi uuendamise juhend:

https://www.taavi.ee/uuendused/infokiri/Versiooniuuendus.pdf

Väljapool programmi versiooni uuendamise juhend:

https://www.taavi.ee/uuendused/infokiri/Juhend.pdf

Enne versiooniuuendust peab tegema programmidest koopia ning pärast veenduma koopia olemasolus!

Enne versiooniuuendust peab kontrollima, kas programmide registreerimiskoodid võimaldavad uuendusi teha! Programmi menüüs Abi -> Taavi info kaardil "Uuendused kuni..." kuupäev peab võimaldama teha uuendusi. Kui kuupäev ei võimalda teha uuendusi, siis palun kontrollige kehtivust menüüst Abi -> Litsentsi kehtivus. Programm saadab päringu aadressile http://taavi.taavi.ee/register.php programmi tootekoodi andmetega ja kuvab programmi litsentsi kehtivuse kuupäeva. Kui litsents kehtib, siis võib versiooni uuendada. Peale versiooni uuendamist programmi käivitamisel uuendatakse automaatselt registreerimiskoodid.

Peale versiooniuuendust palun kontrollige Abi -> Taavi info kaardilt, kas versiooni kuupäev on muutunud. Seejärel peab tegema uued indeksid menüüst File -> Andmete hooldus -> Uued indeksid. Vanu indeksfaile kustutama ei pea.

Kui küsitakse andmetabeli struktuuri muutmist, siis kindlasti vastata „Jah“.

Taavi PALK ja PERSONAL programmide uued versioonid on üleval meie kodulehel ning samuti ka FTP serveris. Internetist saab faile alla laadida kas linkidelt:

Palgaprogrammi failid:

http://www.taavi.ee/uuendused/palkupgr.zip

Fail palkupgr.zip pakkida lahti \WPALK\ kataloogi.

Personaliprogrammi failid:

http://www.taavi.ee/uuendused/personalupgr.zip

Fail personalupgr.zip pakkida lahti \WKAADER\ kataloogi.

või FTP serverist:

http://taavi.taavi.ee/exed/upgrade/

Kasutaja: klient

parool: heldur

Failid palkupgr.zip ja personalupgr.zip sisaldavad kõiki versioonivahetuseks vajalikke faile. Failid pakkida lahti vastavates programmide kataloogides, salvestades üle olemasolevad failid.

Palume võimalike küsimuste tekkimisel kirjutada aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Lugupidamisega,

Taavi Tarkvara

TAAVI PALK programmi on tehtud täiendusi TSD xml faili korrektseks koostamiseks ja TSD vormide trükkimiseks, lisatud on uus Statistikaameti aruanne ‘Palk ja tööjõud’ ja uued valdade koodid.

Seoses uuest aastast rakendunud maksuvaba summa arvestamise reeglitega juhime tähelepanu, et progamm vaatab maksuvaba summa arvestamisel lahenduste väljamaksukuupäeva - maksuvaba summa aluseks oleva brutotasu leidmisel lähevad arvesse ainult need tasud, mille väljamaksukuupäev on varasem käesoleva arvestuse väljamaksukuupäevast.

Juhul, kui teete arvestusi ajutiselt järgmises kuus ja  tehtava järgmise kuu vahelahenduse kuupäev on  varasem, kui eelmise kuu lõpliku lahenduse väljamaksukuupäev, siis eelmise kuu lõpliku lahenduse hilisema väljamaksukuupäevaga tasud maksuvaba summa leidmisel aluseks võetavas brutotasus arvesse ei lähe.

Hiljem välja makstavas eelmise kuu lõplikus lahenduses võib tekkida maksuvaba summa tagasiarvestus ja tulumaksu muutumine suuremaks, mis toob kaasa väljamakstava summa muutuse eelmise kuu lõplikus lahenduses.

Juhul kui ajutiselt järgmises kuus tehtava vahelahenduse VÄLJAMAKSUKUUPÄEV ON SAMA, mis eelmise kuu lõplikul lahendusel , siis järgmise kuu vahelahenduse maksuvaba summa leidmisel eelmise kuu lõplikus lahenduses makstavaid tasusid arvesse ei võeta. Lihtsaks lahenduseks on panna vahelahenduse kuupäev hilisemaks kui on eelmise kuu lõplikul lahendusel (vajadusel muuta pangafaili tegemisel kuupäev tagasi õigeks).

Juhul, kui lahenduste väljamaksukuupäevad on järjest kasvavad, siis maksuvaba summa leidmisel sellelaadseid probleemi ei teki.

Veebruari uuenduste nimekiri :

https://www.taavi.ee/uuendused/infokiri/Veebruar2018uuendused.pdf

Statistikaameti aruande ‘Palk ja tööjõud’ juhend :

https://www.taavi.ee/uuendused/infokiri/StatistikaPalkjatoojoud.pdf

Versiooni uuendamise juhend :

https://www.taavi.ee/uuendused/infokiri/Juhend.pdf

Uute võimaluste kasutamiseks on vajalik uuendada TAAVI PALK ja PERSONAL programmide versioonid. Kui kasutate TAAVI PALK ja PERSONAL programme koos, siis peab programmid uuendama samaaegselt!

Kui kasutate ka teisi TAAVI programme, siis palun uuendage samaaegselt ka nende programmide versioonid. Küsimuste tekkimisel palume pöörduda klienditoe poole.

Enne versiooniuuendust peab tegema programmidest koopia ning pärast veenduma koopia olemasolus!

Enne versiooniuuendust peab kontrollima, kas programmide registreerimiskoodid võimaldavad uuendusi teha! Programmi menüüs Abi -> Taavi info kaardil "Uuendused kuni..." kuupäev peab võimaldama teha uuendusi. Kui kuupäev ei võimalda teha uuendusi, siis palun kontrollige kehtivust menüüst Abi -> Litsentsi kehtivus. Programm saadab päringu aadressile http://taavi.taavi.ee/register.php programmi tootekoodi andmetega ja kuvab programmi litsentsi kehtivuse kuupäeva. Kui litsents kehtib, siis võib versiooni uuendada. Peale versiooni uuendamist programmi käivitamisel uuendatakse automaatselt registreerimiskoodid.

Peale versiooniuuendust palun kontrollige Abi -> Taavi info kaardilt, kas versiooni kuupäev on muutunud. Seejärel peab tegema uued indeksid menüüst File -> Andmete hooldus -> Uued indeksid. Vanu indeksfaile kustutama ei pea.

Kui küsitakse andmetabeli struktuuri muutmist, siis kindlasti vastata „Jah“.

Taavi PALK ja PERSONAL programmide uued versioonid on üleval meie kodulehel ning samuti ka FTP serveris. Internetist saab faile alla laadida kas linkidelt:

Palgaprogrammi failid:

http://www.taavi.ee/uuendused/palkupgr.zip

Fail palkupgr.zip pakkida lahti \WPALK\ kataloogi.

Personaliprogrammi failid:

http://www.taavi.ee/uuendused/personalupgr.zip

Fail personalupgr.zip pakkida lahti \WKAADER\ kataloogi.

või FTP serverist:

http://taavi.taavi.ee/exed/upgrade/

Kasutaja : klient

parool: heldur

Failid palkupgr.zip ja personalupgr.zip sisaldavad kõiki versioonivahetuseks vajalikke faile. Failid pakkida lahti vastavates programmide kataloogides, salvestades üle olemasolevad failid.

Palume võimalike küsimuste tekkimisel kirjutada aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Lugupidamisega,

Taavi Tarkvara

Tere,

           oleme alates eelmisest infokirjast novembri lõpus täiendanud TAAVI palk ja personal programme seoses eelseisvate muudatustega maksustamises. Seoses sellega palume teha versiooniuuendus enne jaanuari väljamaksu kuupäevaga tasude arvutamist.

TAAVI Palk:

1) Kui töötaja sisestatakse programmi mitme tabelinumbriga, käsitles detsembri alguse versioon neid töötajaid maksuvaba summa leidmisel eraldi. Tehtud parandus, kus maksuvaba summa arvestamisel võetakse arvesse kõigi sama isikukoodiga töötajate brutotasu.

Maksuvaba tohiks rakendada ainult ühe tabelinumbri puhul ja tuleks jälgida, et selle töötaja palgalipik arvutatakse viimasena või teha palgalipikute läbiarvutus peale kõikide tasude sisestamist kaks korda.

2) Kui töötaja brutotöötasu jäi alla 500 euro, arvutas detsembri alguse versioon teatud olukordades negatiivse tulumaksu /selle kohta tuli arvutuslogisse ka hoiatus/.

3) Maksumäärade seadistamine TAAVI PALK programmis alates 01.01.2018.

TAAVI PALK programm kontrollib palgalipiku arvutamisel, kas File -> Seadistused -> Maksud tabelisse on lisatud rida alates 01.01.2018 a. kehtivate maksumaksumääradega. Kui see rida puudub, siis programm lisab selle automaatselt ja kontrollib jaanuari kuus sisestatud summade õigsust palglaipikute arvutmise käigus.

Maksumääradeks peab 2018. aastaks olema:

Alates kuupäevast 01.01.2018 on maksuvaba tulu 500 eurot.

miinimumpalk 500 eurot. 

Sotsiaalmaksu aluse miinimum kuumäär on 470 eurot.

Sotsiaalmaksuprotsent 33.0.

Tulumaksumäärad maksustatavalt kuu tulult

Esimeselt 9999999999 eurolt 20.000 %

kuni 0 euroni 0.000 %

alates 1 eurost 0.000 %

Töötuskindlustusmaks isikule 1.600 %

Töötuskindlustusmaks firmale 0.800 %

Kogumispensioni II samba maksemäär 2.000 %

Tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise maksuvaba kuus 0 eurot.

Link maksude ekraani pildile.

4) Kogumispensioni II sambaga liitumise kontrollimine

Tuletame meelde, et tööandjal on kohustus kontrollida töötaja liitumist kogumispensioni II sambaga või maksete kinnipidamise lõpetamist enne 2018. aastal välja makstavate summade arvestamist.

Vastavalt AS Eesti Väärtpaberikeskus loodud võimalusele saab kogumispensioniga liitumise päringu teostada TAAVI programmides. Päringu käivitamiseks valida TAAVI PALK programmi menüüst Aruanded -> Pensionikeskus -> Liitumise kontroll või PERSONAL programmi menüüst File -> Pensionikeskus -> Liitumise kontroll. Päringu lõpetamisel trükitakse aruanne erinevuste kohta ja peale muudatustega nõustumist muudetakse andmed töötajate kaartidel. Kui päring käivitatakse PERSONAL programmis, siis kantakse muudatused ka PALK programmi töötaja kaardile ning vastupidi, kui kontrollitakse PALK programmis, kantakse muudatused ka PERSONAL programmi töötaja kaardile.

Kui Teie ettevõttes on keelatud päringu teostamine, siis saab TAAVI PALK programmi menüüst valida Aruanded -> Pensionikeskus -> Masspäringu koostamine ning koostatud faili saab saata Pensionikeskusele tasu eest kontrollimiseks. Vastuseks saadetud faili saab PALK programmis importida menüüst Aruanded -> Pensionikeskus -> Masspäringu kontroll.

Uute võimaluste kasutamiseks on vajalik uuendada TAAVI  PALK ja PERSONAL programmide versioonid. Kui kasutate TAAVI PALK ja PERSONAL programme koos, siis peab programmid uuendama samaaegselt!

Kui kasutate ka teisi TAAVI programme, siis palun uuendage samaaegselt ka nende programmide versioonid. Küsimuste tekkimisel palume pöörduda klienditoe poole.

Enne versiooniuuendust peab tegema programmidest koopia ning veenduma koopia olemasolus!

Enne versiooniuuendust peab kontrollima, kas programmide registreerimiskoodid võimaldavad uuendusi teha! Programmi menüüs Abi -> Taavi info kaardil "Uuendused kuni..." kuupäev peab võimaldama teha uuendusi. Kui kuupäev ei võimalda teha uuendusi, siis palun kontrollige kehtivust menüüst Abi -> Litsentsi kehtivus. Programm saadab päringu aadressile https://taavi.taavi.ee/register.php programmi tootekoodi andmetega ja kuvab programmi litsentsi kehtivuse kuupäeva. Kui litsents kehtib, siis võib versiooni uuendada. Peale versiooni uuendamist programmi käivitamisel uuendatakse automaatselt registreerimiskoodid.

Peale versiooniuuendust palun kontrollige Abi -> Taavi info kaardilt, kas versiooni kuupäev on muutunud. Seejärel peab tegema uued indeksid menüüst File -> Andmete hooldus -> Uued indeksid.

Kui küsitakse andmetabeli struktuuri muutmist, siis vastata Jah.

Taavi PALK ja PERSONAL programmide uued versioonid on üleval meie kodulehel ning samuti ka FTP serveris. Internetist saab faile alla laadida kas linkidelt:

Palgaprogrammi failid:

https://www.taavi.ee/uuendused/palkupgr.zip

Fail palkupgr.zip pakkida lahti \WPALK\ kataloogi.

Personaliprogrammi failid:

https://www.taavi.ee/uuendused/personalupgr.zip

Fail personalupgr.zip pakkida lahti \WKAADER\ kataloogi.

või FTP serverist:

https://taavi.taavi.ee/exed/upgrade/

Kasutaja : klient

parool: heldur

Failid palkupgr.zip ja personalupgr.zip sisaldavad kõiki versioonivahetuseks vajalikke faile.  Failid pakkida lahti vastavates programmide kataloogides salvestades üle olemasolevad failid.

Palume võimalike küsimuste tekkimisel kirjutada aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. .

Meie telefoniliinid on lähipäevil tavalisest enam hõivatud. Seega palume mõistvat suhtumist, kui kõik Teie küsimused ei saa kohe vastuseid.

Lugupidamisega,

Taavi Tarkvara

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

tel. 6800 855

fax 6800 859

  

  

Meie novembri lõpu uudised kokkuvõtlikult:

 
1) Muudatused programmis seoses tulumaksuseaduse muudatusega alates jaanuarist 2018.
Kuna maksuameti testkeskkond avatakse praeguste plaanide järgi detsembris on tulumaksuvaba tulu  arvutamise muudatused hetkel maksuametiga lõplikult testimata aga enamikel juhtudel peaks käesolev uuendus jaanuari väljamaksukuuga arvestustes maksuarvestuse teostama vastavuses maksuameti uutele nõuetele.
Oluliste lahknevuste avastamisel testide käigus saadame infokirja uuenduse vajalikkusest uuesti detsembri lõpus.

2) 19. novembril jõustusid SEPA maksefaili formaadis muudatused - vajalik versiooniuuendus.
3) ID kaarte ei saa ajutiselt palgalipikute krüpteerimsieks kasutada. Hetkel on alternatiiviks salasõnaga zip faili saatmine.
4) Statistikaameti poolt planeeritavad uuendused 2018. aastal.
5) Palgaprogrammi on lisatud aruanne "Palgalõhe" mida statistikaamet ootab kuupäevaks 01.12.2017


Allpool kõigest lähemalt:

1) Maksuvaba tulu arvestamine 2018. aastal.

Alates 1. jaanuarist 2018 hakkab töötaja maksuvaba tulu määr sõltuma töötaja aastatulude üldsummast olles maksimaalselt 500 eurot kuus (6000 eurot aastas) töötajatel,kelle aasta keskmine tulu on alla 1200 eurot kuus (kogutulu 14 400 eurot aastas) ja kahanedes nullini töötajatel, kelle kuu keskmine tasu ületab 2100 eurot (25 200 eurot aastas).
Koos sellega kaob täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele.
2018. aastal näitab programm standartsel palgalipikul aasta algusest töötaja brutotasu ja kasutatud maksuvaba summat. Jooksva arvestuskuu maksuvaba summat enam palgalipikul ei näidata.
Kuu maksuvaba summa on toodud aruandes "Vorm TSD Lisa1 kontrolliks"

Tulumaksu kinnipidaja saab maksuvaba tulu rakendada kuupõhiselt.Töötajal, kes töötab mitmes töökohas ja/või saab pensioni, tuleb kindlasti arvestada, et tal on õigus maksuvaba tulu rakendada ainult ühes töökohas või Sotsiaalkindlustusametis.
Mitmest kohast mitmesuguse tulu saajal on mõttekas mitte lasta maksuvaba tuluosa arvestada või siis määrata ühes kohas väiksem maksuvaba summa, sest kui igasugune kogutulu ületab 14 400 eurot aastas (1 200 eurot kuus), siis aastasiseselt maksuvaba tuluosaga arvestamisel tuleb tulumaksu riigile tagasi maksta.

Lisainfo Maksu- ja Tolliameti kodulehel:
TAAVI PALK arvestab talle teadaolevate summade alusel maksuvaba summa automaatselt. Mitmest kohast tasusid saavate töötajate jaoks on töötaja kaardile lisatud eraldi ekraan 'Maksuvabad', kuhu saab vajadusel lisada tulumaksuvaba tulu summa piirmäärad.
Töötajale saab sisestada maksimaalse maksuvaba tulu. Juhul, kui töötaja kaardile sisestatud piirmäär on väiksem, kui tasu alusel arvutatud maksuvaba tulu, rakendab programm väiksemat maksuvaba tulu piirmäära.

Piirmäära 500 eurot töötaja kaardile sisestama ega ka importima ei pea.


Palgaprogrammis toimub tööajatele maksuvabade summade import menüüpunktis "Arvestus->Andmevahetus->Maksuvabade summade import"
Personaliprogrammis menüüpunktis "File->Maksuvabade summade import"

Exceli faili veerud: "Tabelinumber","Maksuvaba","Alates", "Kuni". "Alates" ja "Kuni" pole vajalikud, vaikimisi lisatakse maksuvaba summa töötajale alates 01.01.2018 ja summa kehtib edasi ka järgmisel aastal.
Programmis olemasolevad sama alguskuupäevaga summad kirjutatakse impordil üle.


2) Muutus pankadele edastatava SEPA maksefaili formaadis.

Alates 19.11 muutusid SEPA maksekorralduste formaadis kohustuslikuks seni mittekohustuslikud olnud andmeväljad GroupHeader/ControlSum, PaymentInformation/ControlSum ja PaymentInformation/NumberOfTransaction
Muudatus on programmi tehtud 2017 aasta augustis. Kui kasutate vanemat versiooni, on vajalik tarkvarauuendus.

Küsimuste korral võtke palun ühendust oma pangaga.
Lisainfot siin linkidel:
https://www.swedbank.ee/static/pdf/business/home/useful/Swedbank_MIG_ISO20022XML_PAIN_C2B_v1.8.pdf


3) Töötajatele e-mailiga saadetavate palgalipikute krüpteerimine ID kaardi tarkvara kasutades.

Peale ID kaartide sertifikaatide uuendamist ei saa ID kaarte enam palgalipikute krüpteerimiseks kasutada kuni ka see osa ID kaardi tarkvarast on RIA poolt uuendatud (praeguse plaani järgi jaanuaris 2018).
Hetkel oleme realiseerinud ajutise lahendusena võimaluse saata digidoc failide asemel krüpteeritud zip faile. Salasõnaks siis kas töötaja tabelinumber või mõni vabalt ette antud salasõna kõigile töötajatele või igal töötajal individuaalne salasõna.
Kui soovite seda uuendust kasutada, võtke palun ühendust meie klienditoega.

Lisainfo ID kaardi sertifikaatide uuendamise teemadel:4) Statistikaameti poolt kavandatavad ettevõtjate aruandluskoormuse vähendamise muudatused, mis võimaldavad laadida aruandeid XBRL formaadis kasutades X-tee ühendust, valmivad TAAVI PALK programmis 2018 aasta veebruari uuenduseks.

Lisainfo statistikaameti uuenduste osas:

https://www.stat.ee/halduskoormuse-vahendamine


5) Palgaprogrammi on lisatud statistikaameti aruanne "Palgalõhe"

Programmi aruannete hulka lisandusid uued aruanded
"Statistika - Palgalõhe" - Aruanne ekraanil vaatamiseks ja trükiks
"Statistika - Palgalõhe Excel" -Aruanne csv formaati salvestamiseks ja e-stati impordiks.
"Statistika - Palgalõhe kontr." -Kontrolliv aruanne


Uute võimaluste kasutamiseks on vajalik uuendada TAAVI  PALK ja PERSONAL programmide versioonid. Kui kasutate TAAVI PALK ja PERSONAL programme koos, siis peab programmid uuendama samaaegselt!
Kui kasutate ka teisi TAAVI programme, siis palun uuendage samaaegselt ka nende programmide versioonid. Küsimuste tekkimisel palume pöörduda klienditoe poole.

Enne versiooniuuendust peab tegema programmidest koopia ning veenduma koopia olemasolus!
Enne versiooniuuendust peab kontrollima, kas programmide registreerimiskoodid võimaldavad uuendusi teha! Programmi menüüs Abi -> Taavi info kaardil "Uuendused kuni..." kuupäev peab võimaldama teha uuendusi. Kui kuupäev ei võimalda teha uuendusi, siis palun kontrollige kehtivust menüüst Abi -> Litsentsi kehtivus. Programm saadab päringu aadressile http://taavi.taavi.ee/register.php programmi tootekoodi andmetega ja kuvab programmi litsentsi kehtivuse kuupäeva. Kui litsents kehtib, siis võib versiooni uuendada. Peale versiooni uuendamist programmi käivitamisel uuendatakse automaatselt registreerimiskoodid.
Peale versiooniuuendust palun kontrollige Abi -> Taavi info kaardilt, kas versiooni kuupäev on muutunud. Seejärel peab tegema uued indeksid menüüst File -> Andmete hooldus -> Uued indeksid.
Kui küsitakse andmetabeli struktuuri muutmist, siis vastata Jah.


Taavi PALK ja PERSONAL programmide uued versioonid on üleval meie kodulehel ning samuti ka FTP serveris. Internetist saab faile alla laadida kas linkidelt:

Palgaprogrammi failid:

Fail palkupgr.zip pakkida lahti \WPALK\ kataloogi.

Personaliprogrammi failid:

Fail personalupgr.zip pakkida lahti \WKAADER\ kataloogi.


Failid palkupgr.zip ja personalupgr.zip sisaldavad kõiki versioonivahetuseks vajalikke faile.  Failid pakkida lahti vastavates programmide kataloogides salvestades üle olemasolevad failid.


Palume võimalike küsimuste tekkimisel kirjutada aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. .
Meie telefoniliinid on lähipäevil tavalisest enam hõivatud. Seega palume mõistvat suhtumist, kui kõik Teie küsimused ei saa kohe vastuseid.

Tere,

kuna sellel sügisel on ilmnenud mitmed muudatused, mis puudutavad kõiki meie programmi kasutajaid, otsustasime enne sügisest versiooniuuendust saata eraldi infokirja, et Teil oleks aega eelseisvateks muudatuseteks valmistuda.

Meie infokirja sisu kokkuvõtlikult:

1) Muudatused programmis seoses tulumaksuseaduse muudatusega alates jaanuarist 2018.
2) ID kaartide tarkvara uuendamisega seoses ei saa neid ajutiselt (kuni 2018 jaanuari lõpuni) kasutada palgalipikute krüpteerimiseks.
3) 19. novembril jõustuvad SEPA maksefaili formaadis muudatused - vajalik versiooniuuendus.
4) Statisikaameti poolt planeeritavad uuendused 2018. aastal.

 

Soovitame praegu saadavalolevad uuendused laadida ainult juhul kui Teil on vaja alustada maksuvaba tulu piirmäärade sisestamist enne novembri lõpu uuendust.


Allpool kõigest lähemalt:

1) Maksuvaba tulu arvestamine 2018. aastal.

Alates 1. jaanuarist 2018 hakkab töötaja maksuvaba tulu määr sõltuma töötaja aastatulude üldsummast olles maksumaalselt 500 eurot kuus (6000 eurot aastas) töötajatel,kelle aasta keskmine tulu on alla 1200 eurot kuus (kogutulu 14 400 eurot aastas) ja kahanedes nullini töötajatel, kelle kuu keskmine tasu ületab 2100 eurot (25 200 eurot aastas).
Koos sellega kaob täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele.

Tulumaksu kinnipidaja saab maksuvaba tulu rakendada kuupõhiselt.Töötajal, kes töötab mitmes töökohas ja/või saab pensioni, tuleb kindlasti arvestada, et tal on õigus maksuvaba tulu rakendada ainult ühes töökohas või Sotsiaalkindlustusametis.
Mitmest kohast mitmesuguse tulu saajal on mõttekas mitte lasta maksuvaba tuluosa arvestada või siis määrata ühes kohas väiksem maksuvaba summa, sest kui igasugune kogutulu ületab 14 400 eurot aastas (1 200 eurot kuus), siis aastasiseselt maksuvaba tuluosaga arvestamisel tuleb tulumaksu riigile tagasi maksta.

Lisainfo Maksu- ja Tolliameti kodulehel:TAAVI PALK arvestab talle teadaolevate summade alusel maksuvaba summa arutomaatselt. Mitmest kohast tasusid saavate töötajate jaoks on töötaja kaardile lisatud eraldi sektsioon 'Maksuvabad', kuhu saab vajadusel lisada tulumaksuvaba tulu summa piirmäärad.
Töötajale saab sisestada maksimaalse maksuvaba tulu. Juhul, kui töötaja kaardile sisestatud piirmäär on väiksem, kui tasu alusel arvutatud maksuvaba tulu, rakendab programm väiksemat maksuvaba tulu piirmäära. Piirmäära 500 eurot töötaja kaardile sisestame ei pea.

Programmi üldise uuenduse klientidele seoses maksuvaba summa arvutuse muutusega oleme plaaninud 2017.a. novembri lõpus.

Kirjale on lisatud eraldi failis maksuvaba tulu arvestamist puudutavad küsimused meie klientidelt koos vastustega.2) Töötajatele e-mailiga saadetavate palgalipikute krüpteerimine ID kaardi tarkvara kasutades.

Peale ID kaartide sertifikaatide uuendamist, mis peaks algama novembri alguses, ei saa ID kaarte enam palgalipikute krüpteerimiseks kasutada kuni ka see osa ID kaardi tarkvarast on RIA poolt uuendatud (praeguse plaani järgi jaanuaris 2018).
Hetkel oleme realiseerinud ajutise lahendusena võimaluse saata digidoc failide asemel krüpteeritud zip faile. Salasõnaks siis kas töötaja tabelinumber või mõni vabalt ette antud salasõna (see siis kõigil töötajatel ühine ja tuleks töötajatele eraldi teada anda).
Kui soovite seda uuendust kasutada, võtke palun ühendust meie klienditoega.

Lisainfo ID kaardi sertifikaatide uuendamise teemadel:


3) Muutus pankadele edastatava SEPA maksefaili formaadis.

Alates 19.11 muutuvad SEPA maksekorralduste formaadis kohustuslikuks seni mittekohustuslikud olnud andmeväljad GroupHeader/ControlSum, PaymentInformation/ControlSum ja PaymentInformation/NumberOfTransaction
Muudatus on programmi tehtud 2017 aasta juulis. Kui kasutate vanemat versiooni, on vaja tarkvara uuendada hiljemalt novembri lõpus enne novembri palkade panka laadimist.

Küsimuste korral võtke palun ühendust oma pangaga.
Lisainfot siin linkidel:


https://www.swedbank.ee/static/pdf/business/home/useful/Swedbank_MIG_ISO20022XML_PAIN_C2B_v1.8.pdf

4) Statistikaameti poolt kavandatavad ettevõtjate aruandluskoormuse vähendamise muudatused, mis võimaldavad laadida aruandlust kasutades X-tee ühendust, valmivad TAAVI PALK programmis 2018 aasta veebruari uuenduseks.

Lisainfo statistikaameti uuenduste osas:


https://www.stat.ee/halduskoormuse-vahendamine

https://www.stat.ee/pressiteade-2017-044?highlight=halduskoormuse,v%C3%A4hendaminePalume võimalike küsimuste tekkimisel kirjutada aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. .

Ilmselt on meie telefoniliinid lähipäevadel hõivatud. Seega palume mõistvat suhtumist, kui kõik Teie küsimused ei saa kohe vastuseid.


Lugupidamisega,

Taavi Tarkvara

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

tel. 6800 855

Nagu eelnevatel aastatel, oleme TAAVI PALK programmi teinud täiendused, mis võimaldavad jooksval aastal kehtivas formaadis maksude deklareerimist e-maksuametis.

Kõikidele lepingulistele klientidele saatsime 04.02 infokirja koos juhistega TAAVI PALK programmis 2016.a. maksude deklareerimise kohta.

Uute võimaluste kasutamiseks on vajalik uuendada TAAVI PALK ja PERSONAL programmide versioone. Kui kasutate TAAVI PALK ja PERSONAL programme koos, siis peab programmid uuendama samaaegselt!
Kui kasutate ka teisi TAAVI programme, siis palun uuendage samaaegselt ka nende programmide versioonid. Küsimuste tekkimisel palume pöörduda klienditoe poole.

 TAAVI PALK ja PERSONAL programmide uued versioonid on üleval meie kodulehel ning samuti ka FTP serveris. Internetist saab faile alla laadida linkidelt:

Palgaprogrammi failid:
http://www.taavi.ee/uuendused/palkupgr.zip
Fail palkupgr.zip pakkida lahti \WPALK\ kataloogi.

Personaliprogrammi failid:
http://www.taavi.ee/uuendused/personalupgr.zip
Fail personalupgr.zip pakkida lahti \WKAADER\ kataloogi.

Või alla laadida FTP serverist:
http://taavi.taavi.ee/exed/upgrade/
Kasutaja : klient
parool: heldur

 

Failid palkupgr.zip ja personalupgr.zip sisaldavad kõiki versioonivahetuseks vajalikke faile (programm, dll-failid, aruandepakett ja Help). Failid pakkida lahti vastavates programmide kataloogides.


Palume võimalike küsimuste tekkimisel kirjutada aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. .


Ilmselt on meie telefoniliinid lähipäevadel hõivatud. Seega palume mõistvat suhtumist, kui kõik Teie küsimused ei saa kohe vastuseid.

 

Lugupidamisega,

Taavi Tarkvara

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
tel. 6800 855
fax 6800 859

 

Nagu eelnevatel aastatel, oleme TAAVI PALK programmi teinud täiendused, mis võimaldavad jooksval aastal kehtivas formaadis TSD faili koostamist, TSD ja TSM vormide ning statistikaaruannete trükkimist.

Kõikidele lepingulistele klientidele saatsime 09.02 infokirja koos juhistega TAAVI PALK programmis 2015.a. maksude deklareerimise kohta.

Uute võimaluste kasutamiseks on vajalik uuendada TAAVI PALK ja PERSONAL programmide versioone. Kui kasutate TAAVI PALK ja PERSONAL programme koos, siis peab programmid uuendama samaaegselt!
Kui kasutate ka teisi TAAVI programme, siis palun uuendage samaaegselt ka nende programmide versioonid. Küsimuste tekkimisel palume pöörduda klienditoe poole.

 TAAVI PALK ja PERSONAL programmide uued versioonid on üleval meie kodulehel ning samuti ka FTP serveris. Internetist saab faile alla laadida linkidelt:

Palgaprogrammi failid:
http://www.taavi.ee/uuendused/palkupgr.zip
Fail palkupgrtahel.zip pakkida lahti \WPALK\ kataloogi.

Personaliprogrammi failid:
http://www.taavi.ee/uuendused/personalupgr.zip
Fail personalupgrtahel.zip pakkida lahti \WKAADER\ kataloogi.

Või alla laadida FTP serverist:
http://taavi.taavi.ee/exed/upgrade/
Kasutaja : klient
parool: heldur

 

Failid palkupgr.zip ja personalupgr.zip sisaldavad kõiki versioonivahetuseks vajalikke faile (programm, dll-failid, aruandepakett ja Help). Failid pakkida lahti vastavates programmide kataloogides.


Palume võimalike küsimuste tekkimisel kirjutada aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. .


Ilmselt on meie telefoniliinid lähipäevadel hõivatud. Seega palume mõistvat suhtumist, kui kõik Teie küsimused ei saa kohe vastuseid.

 

Lugupidamisega,

Taavi Tarkvara

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
tel. 6800 855
fax 6800 859

 

Alates Detsember 2014 muutus ettevõtete poolt ostetavatelt sõiduautodelt ning nende tarbeks tehtud kuludelt sisendkäibemaksu arvestus vastavalt KMS § 29 lõige 4, § 30.
KMD vormil kaovad read 1.1 ja 2.1 ja lisanduvad uued read 5.3 ja 5.4, mis on sõiduautode kuludega seotud 100%-lise ja 50%-lise käibemaksu kajastamiseks ning vastavad lahtrid autode arvu jaoks.

TAAVI Finants programmi on täiendatud:


1.Uus deklaratsioon käivitub menüüst Aruanded -> Käibedeklaratsioon -> KMD Trükk. Aruande koostamisel küsib programm autode arvu.
2. Menüüst  Aruanded -> Käibedeklaratsioon -> KMD XML fail  saab koostada MTA-le sobivas formaadis faili. Faili koostamise ajal küsib programm autode arvu.

Täpsustus 100% ja 50% käibemaksu kajastamisel:

- kuluarve ja kuluaruannete sisestamisel tuleb autodega seotud kulukandele valida kindlasti käibemaksutüüp, kas Autod 50% või Autod 100% km.
- varem sisestatud kuluaruanded tuleb avada ja sulgeda.

Uute võimaluste kasutamiseks tuleb uuendada TAAVI Finants programmi versiooni.

Palun uuendage kõigi kasutatavate TAAVI programmide versioone samaaegselt! Küsimuste tekkimisel palume pöörduda konsultantide poole.

Lepingulised kliendid saavad uued versioonid salvestada tasuta. Kliendid, kellel ei ole kehtivat lepingut, saavad soovi korral soetada programmide uued versioonid.

Uusi versioone saab alla laadida meie FTP serverist :
http://taavi.taavi.ee/exed/
Kasutaja : klient
parool: heldur

Palume võimalike küsimuste tekkimisel võtta ühendust meie konsultantidega või kirjutada aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Meie telefoniliinid võivad olla lähipäevadel hõivatud.

Lugupidamisega,

Teie Taavi Tarkvara.

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Tel. 6 800 855

 


 


 

 

2015. aastast hakkab kehtima uuel vormil TSD deklaratsioon. Lähemalt leiab infot Maksu- ja Tolliameti kodulehelt http://www.emta.ee/index.php?id=35841.
Uute ja vanade väljamaksuliikide koodide vastavuse leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt http://www.emta.ee/public/vormid/maksudeklaratsioonid/TSD/2015/TSD_lisa_1_valjamaksete_liikide_tabel_uus.xls ja http://www.emta.ee/public/vormid/maksudeklaratsioonid/TSD/2015/TSD_lisa_2_valjamaksete_liikide_tabel_uus.xls .
 
Alates 2015. aastast hakkab töötajate ja ettevõtte palgaarvestusega seotud makse arvutama Maksu- ja Tolliameti tarkvara vorm TSD lisades 1 ja 2 väljamaksuliikide kaupa esitatud tasusummade alusel. Meie tarkvaraga sama tulemuse saamiseks maksude arvutamisel on oluline, et kõigile makstavatele tasudele oleks valitud uus õige väljamaksukood. Uus väljamaksukood tuleb valida kõigile arvestatavatele tasudele, mis osalevad maksude arvestamises. Kuna võib juhtuda, et Teil on vaja teha juurde uusi tasuliike, palume seda tööd mitte jätta  viimasele minutile.

Juhul kui Teie ettevõttes ei tööta mitteresidente, töötajatele ei ole väljastatud tõendeid A1/E101 ja Teie ettevõttes ei tööta kõrge ametiisiku staatuses töötajaid, peaks uute väljamaksukoodide valik tasuliikidele (Registrid ->Tasuliigid) olema lihtne protsess. Kui töötajatele on väljastatud tõendeid A1/E101, siis palun valige tõendi väljastanud riik töötaja kaardil "Üldandmed" lehel olevasse lahtrisse "A1/E101 riigist".
Küsimuste korral palun võtke ühendust meie klienditoega.


Juhul kui Teie ettevõttes jääb detsembri viimase lahenduse väljamaksukuupäev jaanuarisse 2015.a., tuleb peale uute väljamaksukoodide tasuliikidele valimist arvutada üle kõik detsembri kuus siiani tehtud vahelahendused.
Jaanuarisse jääva väljamaksukuupäevaga lahendustes programm ilma uusi väljamaksukoode sisestamata tasusid ei arvesta, vaid kuvab selle asemel hoiatuse.

TAAVI PALK palga- ja maksuarvestuse arvestuse kohandamine Maksu- ja Tolliametiameti uue infosüsteemiga jätkub. Lõpliku versiooniuuenduse väljastame tõenäoliselt jaanuari lõpus peale testide edukat
lõppu.


Maksumäärade seadistamine TAAVI PALK programmis alates 01.01.2015

TAAVI PALK programmi uus versioon kontrollib palgalipiku arvutamisel, kas File -> Seadistused -> Maksud tabelisse on lisatud rida alates 01.01.2015.a. kehtivate maksumääradega. Kui see rida  puudub, siis programm lisab selle automaatselt. Palun kontrollige üle, kas 2015. a. kehtivate maksumäärade rida on programmis olemas. Täpsustame, et kuigi 2015. a. riigieelarve seadus ei ole veel Riigi Teatajas avaldatud, lisab programm  sotsiaalmaksu kuumäära summaks 2014. a. kehtinud kuutasu alammäära 355 eurot.
Infokirjale on lisatud fail Maksud2015.png ekraanipildiga, millised maksumäärad peavad programmis kehtima 2015. a.  väljamakstavate tasude arvutamiseks:

Alates kuupäevast 01.01.2015 on maksuvaba tulu 154 eurot. miinimumpalk 390.00 eurot.  Sotsiaalmaksu aluse miinimum kuumäär on 355.00 eurot. Tulumaksumäärad maksustatavalt kuu tulult
Esimeselt 9999999999 eurolt 20.000 % kuni 0 euroni 0.000 % alates 1 eurost 0.000 %
Töötuskindlustusmaks isikule 1.600 % Töötuskindlustusmaks firmale 0.800 %
Kogumispensioni II samba maksemäär 2.000 % Tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise maksuvaba kuus 64 eurot.

Uute võimaluste kasutamiseks on vajalik uuendada TAAVI  PALK ja PERSONAL programmide versioone. Kui kasutate TAAVI PALK ja PERSONAL programme koos, siis peab programmid uuendama samaaegselt!
Kui kasutate ka teisi TAAVI programme, siis palun uuendage samaaegselt ka nende programmide versioonid. Küsimuste tekkimisel palume pöörduda klienditoe poole.

TAAVI PALK ja PERSONAL programmide uued versioonid on üleval meie kodulehel ning samuti ka FTP serveris. Internetist saab faile alla laadida linkidelt:

Palgaprogrammi failid:
http://www.taavi.ee/uuendused/palkupgr.zip
Fail palkupgrtahel.zip pakkida lahti \WPALK\ kataloogi.

Personaliprogrammi failid:
http://www.taavi.ee/uuendused/personalupgr.zip
Fail personalupgrtahel.zip pakkida lahti \WKAADER\ kataloogi.

Või alla laadida FTP serverist:
http://taavi.taavi.ee/exed/upgrade/
Kasutaja : klient
parool: heldur

Lugupidamisega,
Taavi Tarkvara
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
tel. 6800 855
fax 6800 859

 

Seoses 1.12.2014 kehtima hakkava käibemaksuseaduse muudatusega sõiduautode sisendkäibemaksu mahaarvamise piiramiseks on täiendatud TAAVI Finants programmi.

Alates 1.detsembrist sõiduauto ostmisel ja kasutuslepingu alusel kasutamisel ning sõiduauto tarbeks kaupade ja teenuste ostmisel on õigus sisendkäibemaksu maha arvata 50% ulatuses.

KMD määruse kohaselt kaovad 1.12 (st. 20.01.2015 esitataval KMD-l) ära omatarbe lahtrid 1.1. ja 2.1 ning tulevad juurde lahtrid 5.3 ja 5.4, kus deklareeritakse maksustamisperioodi jooksul kasutatud 100% sõiduautode arv ning nendega seotud sisendkäibemaksusumma ning 50% sõiduautode arv ning nendega seotud sisendkäibemaksusumma.

TAAVI FINANTS programmi on lisandunud kaubaostu, kuluarve ja kuluaruande ekraanile kaks uut käibemaksutunnust:

1. Autod 50% - käibemaksu osast 50% kannab programm käibemaksu kontole ja 50% lisab kulule. Kuluaruandel tuleb käibemaksu kulusse kantav osa käsitsi sisetada kulule lisaks.

2. Autod 100% - kogu käibemaksu osa kannab programm käibemaksu kontole.

 

Uute käibemaksutüüpide valimiseks tuleb uuendada TAAVI Finants programmi. KMD vormi ning XML faili uuenduse saadame uuel aastal enne 20.01.2015.

Palun uuendage kõigi kasutatavate TAAVI programmide versioone samaaegselt!

Küsimuste tekkimisel palume pöörduda meie konsultantide poole.

Lepingulised kliendid saavad uued versioonid salvestada tasuta. Kliendid, kellel ei ole kehtivat lepingut, saavad soovi korral soetada programmide uued versioonid.

Kõikidele lepingulistele klientidele oleme saatnud sõiduautode käibemaksu teemal täiendava infokirja registreritud e-kirja aadressile.

Teie Taavi Tarkvara.